rakovina prevenciaViete že podľa štatistických údajov pribudne ročne v SR približne 34 000 nových prípadov nádorových ochorení?

Aj tento rok si 4. februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

Podľa štatistických údajov pribudne ročne v SR približne 34 000 nových prípadov nádorových ochorení. Stúpa podiel novo diagnostikovaných prípadov zhubného nádoru hrubého čreva a konečníka u mužov i u žien, zhubného nádoru prsníka u žien a prostaty u mužov, rovnako ako aj novo diagnostikovaných prípadov rakoviny kože u oboch pohlaví. Nádorové ochorenia sú po ochoreniach obehovej sústavy 2. najčastejšou príčinou úmrtí v SR, s podielom 25,9 %. U mužov je najčastejšou príčinou úmrtí zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc, zhubný nádor hrubého čreva a konečníka a zhubný nádor prostaty. U žien ide o zhubný nádor prsníka, zhubný nádor hrubého čreva a konečníka a zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc.

Na vzniku nádorových ochorení sa podieľa množstvo faktorov, napr. fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, telesná inaktivita, nezdravé stravovanie, nadváha a obezita, ultrafialové a ionizujúce žiarenie, znečistené životné prostredie a pod. Vzhľadom na výskyt rizikových faktorov všade okolo nás, by sme sa mali snažiť ich minimalizovať, predchádzať a vyhýbať sa im v čo najväčšej miere, pretože toto ochorenie ohrozuje každého.

Odporúčania pre zdravší životný štýl, ktoré podporujú predchádzanie nádorovým ochoreniam, vyplývajúce z Európskeho kódexu proti rakovine sú:

1. Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme.
2. Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie, podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku.
3. Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.
4. Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením.
5. Zdravo sa stravujte:

  • Jedzte veľa ovocia a zeleniny, celozrnných potravín a strukovín.
  • Obmedzte vysoko kalorické potraviny (s vysokým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom.
  • Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom; obmedzte spotrebu červeného mäsa a potravín s vysokým obsahom soli.

spravne stravovanie

6. Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť.
7. Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu - platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá.
8. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
9. Pre ženy:

  • Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.
  • Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie.

10. Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti:

  • hepatitíde typu B (novorodenci),
  • ľudskému papilomavírusu (HPV).

11. Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny:

  • hrubého čreva,
  • prsníka,
  • krčka maternice.

(Zdroj: www.uvzsr.sk, www.lpr.sk)

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS