obezita choroby prevencia4.3.2020 je vyhlásený za Svetový deň obezity. V tento deň sa po celom svete konajú akcie nielen pre odborníkov, ale aj širokú verejnosť.

Cieľom tohto dňa je oboznámiť spoločnosť s rizikami nadváhy a obezity a podporiť aktívny prístup k zvládaniu tejto problematiky. V rámci svetového dňa sa spájajú mnohé odborné inštitúcie a organizácie s cieľom komplexnej a efektívnej pomoci pre ľudí s týmto závažným rizikovým faktorom. Obezita je celosvetovým problémom a nadobúda epidemické rozmery, trpí ňou viac než 2 miliardy ľudí po celom svete a tento počet sa neustále zvyšuje. Odhaduje sa, že každý druhý dospelý človek a každé piate dieťa majú nadváhu či obezitu.

Veľkým problémom býva, že človek, ktorý trpí obezitou, v skutočnosti ani netuší, že je chorý. Ľudia si častokrát myslia, že ak chudnú, sú vyliečení, avšak veľmi dôležité je vedieť si svoju zníženú hmotnosť aj udržať. S obezitou sa spája mnoho ochorení, ktoré výrazne znižujú kvalitu života jedinca, ako aj celej rodiny. Medzi najzávažnejšie patrí cukrovka II.typu, srdcovo-cievne ochorenia, či mnohé onkologické ochorenia. Zníženie hmotnosti o 5 až 10% výrazne znižuje úmrtnosť a znižuje riziko vzniku spomínaných ochorení. Ľudia s vysokou hmotnosťou trpia nízkym sebavedomím, častokrát nezdravým spôsobom života, a tým aj napriek zvýšenému kalorickému príjmu trpia nedostatkom živín v tele.

obezita ako liecit

Tento rok sú aktivity k Svetovému dňu obezity súčasťou celoeurópskej kampane, realizovanej spoločnosťou EASO (Európska asociácia pre štúdium obezity). Do kampane sú zapojené aj ďalšie relevantné inštitúcie, teda aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V Slovenskej republike bude táto kampaň realizovaná spoločnosťou STOB, ako aj ich slovenským sprostredkovateľom Hygea, za súčinnosti lekární Benu a Partner. Aktivity budú prebiehať

4. marca 2020 v čase od 9,00 do 12,00 hod. v lekárni Fontána na Palárikovej ulici v Čadci, kde budú mať klienti možnosť zúčastniť sa poradenstva v oblasti výživy a prevencie nadváhy a obezity, ktorá bude pozostávať z analýzy ľudského tela (podielu tukovej a svalovej hmoty, BMI a pod.), vyhodnotenia zistených výsledkov a následne poradenstva v oblasti problematiky nadváhy a obezity, príp. spôsobu stravovania a zdravého životného štýlu klienta.

V partnerských lekárňach bude vyhradené miesto, kde zamestnanci Poradne zdravia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci budú poskytovať odborné poradenstvo.

Kampane sa môže zúčastniť každý človek, ktorý sa chce dozvedieť niečo o svojom zdraví!

 Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Zdroj:
STOB.sk, STOB.cz, ÚVZ SR

foto: pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS