ID 100218591 fajcenie cigaretaUžívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia (zdroj WHO).


V roku 2003 prijala WHO Rámcový dohovor na kontrolu tabaku. Je to medzinárodný dohovor zameraný na komplexný boj proti užívaniu tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska (zdroj WHO).

 

Heslo Svetového dňa bez tabaku v roku 2015 je „Zastavme nezákonné obchodovanie s tabakovými výrobkami".

Svetový deň bez tabaku 2015 vyzýva členské štáty, aby spolupracovali pri zastavení nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami je významným globálnym problémom, z pohľadu zdravia, práva, ekonomiky, vlády a korupcie. Každá desiata cigareta spotrebovaná vo svete je podľa štúdií predmetom nezákonného obchodovania. Európska komisia odhaduje, že straty na colných a daňových príjmoch pre EÚ a jej členské štáty v dôsledku nezákonného obchodovania s cigaretami činia ročne viac ako 10 mld. Eur. Nezákonný obchod nie je len problémom krajín s vysokými príjmami, takmer všetky krajiny na celom svete sú predmetom nezákonného obchodu v tej či onej podobe. V reakcii na túto hrozbu medzinárodné spoločenstvo prerokovalo a prijalo v novembri 2012 Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, prvý protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) (zdroj WHO).

Fajčenie je zlozvyk, ktorý má nielen nepriaznivé účinky na organizmus, ale aj veľmi ťažko sa ho zbavuje. Fajčenie má preukázateľný vplyv na pľúcne ochorenia (chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, rakovina pľúc), ale aj na srdcovo-cievne ochorenia (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu atď) , onkologické ochorenia (rakovina pľúc, ústnej dutiny a hrtana, prsníka a maternice a pod.), poruchy metabolizmu (cukrovka II.typu, prucha tukového metabolizmu- zvýšená hladina cholesterolu a tukov v krvi). Mladí ľudia začínajúci s fajčením si neuvedomujú, aké zdravotné následky môže mať toto experimentovanie na ich zdravotný stav v neskoršom veku. Závislosť na tabakových výrobkoch je ochorenie, ktoré podľa medzinárodnej klasifikácie ochorení je zaradené ako diagnóza F17 (Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím/užívaním tabaku). Zanechanie fajčenia je veľmi náročné, len malé percento fajčiarov dokáže abstinovať, často sa stretávame s tým, že fajčiari sa po krátkej abstinencii k tomuto druhu závislosti opäť vracajú.

 

Pripravilo:
Oddelenie hygieny a podpory zdravia/Referát výchovy ku zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

 

Zdroj foto: Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

ZDIEĽAJTE NÁS