ID 100163448 bezec zdraviePohybová aktivita je nevyhnutná pre náš život. Pokiaľ sa človek venuje pohybovej aktivite pravidelne a v dostatočnom množstve a intenzite, poskytuje telu rôzne benefity, preto je veľmi dôležité vyčleniť si čas pre šport.

Fyzická aktivita má nenahraditeľnú úlohu v pozitívnom ovplyvňovaní telesných systémov, ako sú: srdcovocievny systém, dýchací systém, imunitný systém a pod.

Okrem toho športová aktivita pomáha znižovať hladinu krvného cukru, pomáha odbúravať tuky v krvi, znižovať hladinu celkového cholesterolu v krvi a zvyšuje hladinu HLD cholesterolu, čiže dobrého cholesterolu a tiež pomáha znižovať hodnotu krvného tlaku. Okrem toho pri pravidelnej aktivite sa odburáva tukové tkanivo a zväčšuje sa svalová hmota, čo napomáha k lepšiemu držaniu tela a k zlepšovaniu kondície.

Najvhodnejším typom pohybovej aktivity je plávanie, bicyklovanie, turistika, rýchla chôdza, nordic walking a podobne. Do pohybovej aktivity sa tiež zaraďujú domáce práce (varenie, žehlenie, upratovanie, umývanie...), práce na záhrade (kosenie, zametanie, sadenie, zber plodov, hrabanie), prechádzky v prírode (poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo) a pod. Súčasný spôsob života je však pohodlný, sedavý, s čím súvisí nárast obéznych a ľudí s nadváhou. To má za následok rozvoj rôznych súčasných, čiže civilizačných ochorení. Veľmi málo ľudí si však uvedomuje, že práve športom a zvýšením pohybovej aktivity dokážu ovplyvniť svoj zdravotný stav, a tým aj kvalitu svojho života. Pri realizácii rôznych pohybových aktivít sa tiež ľuďom darí odbúravať stres, ktorý patrí medzi hlavné rizikové faktory rôznych ochorení.

Slovenský olympijský výbor sa stal národným koordinátorom Európskeho týždňa športu, ktorý je novou iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Prvý Európsky týždeň športu sa bude konať od 7. do 13. septembra 2015. Počas prvého ročníka budú mať zapojené krajiny možnosť podieľať sa na aktivitách a podujatiach organizovaných na národnej úrovni až do konca septembra. V prípade Európskeho týždňa športu nejde o jednorazové podujatie. Počínajúc rokom 2015 sa bude konať každoročne v septembri.

 

Pripravilo:
Oddelenie hygieny a podpory zdravia/Referát výchovy ku zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Foto: Image courtesy of hyena reality at FreeDigitalPhotos.net

ZDIEĽAJTE NÁS