kliest 2Nastalo obdobie, kedy sa viac pohybuje v prírode, vychutnávame si prechádzky po lúkach či kopcoch. Už ani vo vyšších nadmorských výškach nie je nič nezvyčajné, že si z prechádzky prinesieme aj nevítaného hosťa - kliešťa.

 

Prečo sa máme obávať kliešťov?

K najznámejším chorobám, ktoré kliešte v našich končinách prenášajú je lymská borelióza a kliešťová encefalitída.
Pri oboch chorobách zaznamenali lekári nárast výskytu oboch ochorení. Veľkú mieru na tom malo aj počasie, kde minuloročná zima bola mierna a výskyt prvých kliešťov bol pozorovaný už vo februári. Tento rok sme mali zimu omnoho chladnejšiu, čo sa odzrkadlilo aj v neskoršom výskyte kliešťov. Vyskytujú sa čím ďalej vyššie, severnejšie a bližšie k ľudským obydliam, než tomu bolo v minulosti. Pritom možno predpokladať, že sa táto situácia bude v budúcnosti ešte viac zhoršovať, upozorňuje skúsený vakcinológ. Počas tohto obdobia je však aktivita kliešťov na najvyššom možnom stupni, preto to netreba podceňovať a naozaj dbať na prevenciu, používanie repelentov a dostatočnú kontrolu po každom pobyte vo voľnej prírode.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Očkovať sa je možné len na kliešťovú encefalitídu. Napriek tomu sa zaočkovať nechalo len malé percento obyvateľstva. Možno by prospelo väčšia osveta či odporúčania aj od praktických lekárov. Pokiaľ sa často pohybujete v prírode, je naozaj na mieste zvážiť očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Nie je potreba nikoho nútiť, no každý by mal zvážiť riziko nákazy.


Nezabudnite na preočkovanie

Tí, ktorí sa nechali zaočkovať tromi dávkami vakcíny pred dlhšou dobou, by mali nahliadnuť do svojej zdravotnej dokumentácie. Po troch rokoch je totiž potrebné preočkovanie. 

kliest01

Na boreliózu s antibiotikami

Lymská borelióza je dobre liečiteľná antibiotikami, ktorá sa podávajú po dobu dvoch až štyroch týždňov v závislosti na klinickej forme ochorenia.

Kým k prenosu kliešťovej encefalitídy potrebuje kliešť približne dve hodiny, k prenosu lymskej boreliózy je to celých 24 hodín. Napriek tomu je výskyt tejto choroby oveľa vyšší, než je tomu u kliešťovej encefalitídy. Toto ochorenie je liečiteľné antibiotikami. Lymsku boreliózu vyvolávajú baktérie rodu Borrelia, ktorých je niekoľko druhov. Ide o zoonózu, to znamená, že sa jedná o ochorenie, ktoré primárne postihuje zvieratá. Človek je len náhodnou obeťou infekcie a nákaza sa od neho už ďalej neprenáša. Je však potrebné ju dôkladne preliečiť. V prípade neliečenej nákazy môže dôjsť k chronické forme ochorenia, ktoré výrazne znižujú kvalitu života.
Typický je obraz červené škvrny na koži, tzv. Migrujúci erytém. Ten sa spravidla objaví sa až s niekoľkodňovým odstupom po prisatí kliešťa. Ďalšie formy, ako je postihnutie nervového systému, kĺbov, ďalších častí pohybového aparátu, iné postihnutie kože, zriedkavo postihnutie oka alebo srdca sa môžu objaviť v odstupe niekoľkých mesiacov dokonca až rokov. Po riadnej liečbe by k nim nemalo vôbec dôjsť, napriek tomu sa s nimi často stretávame.

Prítomnosť protilátok nie je choroba

Diagnóza sa stanovuje podľa klinického nálezu a laboratórnych vyšetrení, kedy sú vyšetrované protilátky proti boreliím a ich antigény. Pozitivita protilátkového testu však automaticky nemusí znamenať ochorenie. Príčinou môže byť aj tzv. Pamäťová protilátková odpoveď, čo znamená, že sa človek s infekciou už skôr stretol, ale nevedel o tom, a imunitný systém nákazu bez rozvoja ochorenia zlikvidoval. Protilátky nemizmiznú ani po úspešnej liečbe. Naopak sú výrazom toho, že telo človeka sa stretlo s infekciou a vytvorilo si ochranu. Vzhľadom k charakteru imunitnej reakcie u tejto infekcie a existenciu viacerých druhov borélií však prítomnosť protilátok v krvi nechráni proti neskoršej infekcii. K prípadnej nákaze boreliózou teda môže opakovane dôjsť.

 

Vyskúšajte: Bio - repelent proti kliešťom a komárom

 

Zdroj foto: pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS