pohyb rodinaPohyb je základná biologická potreba človeka a jeden z najdôležitejších determinantov zdravia. V súčasnosti sa však stretávame čoraz častejšie s nedostatkom pohybovej aktivity a to vo všetkých vekových kategóriách.

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň pohybom ku zdraviu (Move for Health Day), pričom ide o celosvetovú iniciatívu s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle a dôrazom na význam dostatočnej pohybovej aktivity.

Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa na vzniku a rozvoji nadváhy a obezity, srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky, osteoporózy, niektorých nádorových ochorení ale aj pri vzniku úzkosti, depresie a ochoreniach pohybového aparátu. Zo záverov prieskumu Európskej komisie „Eurobarometer o športe a pohybovej aktivite“ vyplýva, že:

 • následkom chronických neinfekčných ochorení, ktorých jeden z hlavných rizikových faktorov je nedostatočná pohybová aktivita zomiera v Európskom regióne každoročne 1 milión ľudí,
 • odhadom 1/3 populácie nie je dostatočne pohybovo aktívna,
 • viac ako 70 % adolescentov nespĺňa odporúčania pohybovej aktivity.

 

Pohyb by pritom mal byť prirodzenou súčasťou životného štýlu. Ak je pohybová aktivita vykonávaná pravidelne, dlhodobo a realizovaná s dostatočnou intenzitou má priaznivý vplyv na zdravie človeka, a to konkrétne:

 • zvyšuje výkon srdcovo-cievneho systému, znižuje sa pokojová frekvencia,
 • znižuje sa krvný tlak (ale súčasne pomáha aj pri veľmi nízkom krvnom tlaku),
 • zlepšuje zloženie tukov v krvi – znižuje celkový cholesterol a zvyšuje tzv. „dobrý“ HDL cholesterol,
 • pomáha udržiavať primeranú telesnú hmotnosť,
 • zvyšuje množstvo svalovej hmoty,
 • spevňuje telo,
 • spomaľuje proces starnutia,
 • prináša pokojnejší spánok,
 • podporuje a zlepšuje činnosť imunitného systému,
 • zlepšuje metabolizmus – látkovú premenu,
 • zlepšuje kapacitu pľúc,
 • podporuje vyplavenie hormónov šťastia – endorfínov, celkovo zlepšuje náladu a pomáha vyrovnať sa so stresom.

 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je odporúčaná dávka pohybu, ktorá prináša zdravotné benefity 10 000 krokov, plus 30 minút stredne intenzívnej vytrvalostnej aktivity >5x týždenne, alebo 1 hodina intenzívnej vytrvalostnej aktivity 3-krát týždenne, prípadne priemerná kombinácia stredne intenzívnej a intenzívnej vytrvalostnej aktivity; optimálne v kombinácii so silovým tréningom 2 – 3x týždenne.

S pohybovou aktivitou možno začať v každom veku, ideálne už od detstva tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou života. Zvoľte si taký druh pohybu, ktorý Vám vyhovuje a ktorý Vás baví. Ideálna je rýchla chôdza, turistika, plávanie, bicyklovanie, beh, korčuľovanie, posilňovanie a pod. (zdroj: www.who.int, www.uvzsr.sk).

 

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS