ID 100321989 priprava na beh Cieľom je poukázať na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu (zdroj WHO).


Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Nesprávna životospráva sa vyznačuje nielen zlými stravovacími zvyklosťami, stravou bohatou na vysoký obsah tukov a kalórií, ale aj nedostatočnou pohybovou aktivitou. Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva. Pohybová aktivita má v živote človeka jedinečný a nenahraditeľný význam. Fyzická aktivita má tiež nenahraditeľnú úlohu v pozitívnom ovplyvňovaní telesných systémov, a to srdcovocievneho systému (znižuje pravdepodobnosť výskytu srdcovo-cievných ochorení a náhlej mozgovo-cievnej príhody), dýchacieho systému, imunitného systému, znižuje hladinu krvného cukru, pomáha odbúravať tuky, znižovať hladinu cholesterolu v krvi a tiež zvyšuje hladinu HLD cholesterolu, čiže dobrého cholesterolu (zlepšuje cirkuláciu krvi telom), napomáha k znižovaniu tlaku krvi . Okrem toho pri pravidelnej aktivite sa zväčšuje svalová hmota, čo napomáha k lepšiemu držaniu tela. Najvhodnejším typom pohybovej aktivity je plávanie, bicyklovanie, turistika, rýchla chôdza, skákanie cez švihadlo a podobne.


V súčasnej dobe ešte stále prebieha celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“, do ktorej sa môžete prihlásiť. Cieľom kampane je zvýšiť pohybovú aktivitu v našej populácii. Účastníci našej súťaže v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Regionálny úrady verejného zdravotníctva vrámci spomínaného svetového dňa organizujú v dňoch 11. a 14. mája 2015 „Deň otvorených dverí“ v ambulancii Základnej poradne zdravia, kde majú možnosť záujemcovia dať si vyšetriť celkový cholesterol v krvi a tiež hodnotu krvného tlaku, BMI a WHR indexy.

 

Pripravilo:
Oddelenie hygieny a podpory zdravia/Referát podpory zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Zdroj FOTO: Image courtesy of arcadante at FreeDigitalPhotos.net

ZDIEĽAJTE NÁS