letiskoPrečítajte si ako sa vyvarovať nákazy a aký je postup pri spozorovaní príznakov, ak ste pricestovali z oblastí nákazy.

Úrad verejného zdravotníctva SR zriadil k otázkam verejnosti týkajúcich sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, verejnosť môže odborníkov kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy ako aj telefonicky.

Bližšie informácie sú k dispozícii na: www.ruvzca.sk

Leták na stiahnutie - Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť?

Leták na stiahnutie - Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
foto: pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS