plastove obaly20. storočie nám okrem iného prinieslo aj záplavu plastových obalov a fliaš. Určite niet človeka v rozvinutej spoločnosti, ktorý by nezakúpil tovar zabalený do plastového obalu, či už vodu, mliečne výrobky, mlieko, lacnejšie vína, pivo a iné.

Stačí sa chvíľku pozerať po ulici a vidíme veľa ľudí, čo si nesú vodu zabalenú v plastovej fľaši.
Zamysleli ste sa nad tým, či "moderné" balenie nevplýva a dokonca neohrozuje vaše zdravie?

Treba si všimnúť

Zo spodku každej plastovej fľaše alebo platového obalu či odkladacej krabice na potraviny vyrobenej z plastu, je vytlačený symbol, ktorý spotrebiteľa informuje z akého plastu je obal vyrobený.

Symbol pozostáva z trojuholníka v ktorom je číslo plastu prípadne jeho všeobecne uznávaná skratka (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, PC).

 

Čo znamenajú tieto symboly a ako ich máme porozumieť?

- 1 PET (Polyethylene Terephthalate) - tieto obaly sú určené len na jedno použitie, môžu prepúšťať antimóny ťažkých kovov. Dlhá skladovacia doba v obchodoch alebo na svetlom a teplom mieste (v aute) zvyšuje pravdepodobnosť rastu baktérií a koncentrácie antimónu vo vode.

- 2 HDPE (Polyetylén vysokej hustoty) - tu je pravdepodobnosť presakovania škodlivých látok do tekutiny najnižšia, preto dostal pomenovanie "dobrý" plast. Dobrá krátkodobá voľba.

polyetylen vysokej hustoty

- 3 PVC (Polyvinylchlorid) - obaly z tohto materiálu sa neodporúčajú používať, môže uvoľňovať ftaláty, ktoré preukázane spôsobujú vývojové a reprodukčné poškodenie.

- 4 LDPE (Polyetylén nízkej hustoty) - pri správnom používaní a ak nedošlo k mechanickému poškodeniu (pokrčenie, pád ap.), by sa z obalu nemali uvoľňovať a presakovať do uskladnenej potraviny škodlivé látky, preto sa považuje za relatívne bezpečný. Dobrá krátkodobá voľba.

- 5 PP (Polypropylén) - zasa ide o relatívne bezpečnejší plast, za predpokladu že nie je vystavovaný vyšším teplotám a mechanickému namáhaniu, nemali by sa z neho uvoľňovať žiadne nežiaduce látky. Najčastejšie sa používa na jogurtové obaly a iné kyslomliečne výrobky. Niektorí predajcovia tento materiál využívajú aj na balenie vody. Možno ste si všimli, že aj plastové nádoby (boxy) na odkladanie potravín disponujú týmto označením. Dobrá krátkodobá voľba.

- 6 PS (Polystyrén) - obsahuje toxické látky, styrén a benzén, ktoré sú nebezpečné pre človeka. Môže spôsobiť poruchy nervového systému a pečene, je karcinogénny. Výluh toxínu styrén, pri styku s teplými potravinami alebo nápojmi, taktiež s alkoholom, olejom a kyslými potravinami spôsobujú kontamináciu a to predstavuje veľké zdravotné riziko pre ľudí.

Vyhnite sa pitie čaju s citrónom, kávy s mliekom a mliečnymi výrobkami so smotanou, mastnými potravinami, ovocnými šťavami, alkoholickými nápojmi a vína z polystyrénových téglikov. Polystyrén by ste v žiadnom prípade nemali používať na uskladňovanie nápojov ani iných jedál.

Je používaný v prenosných chladničkách, tu si dávajte pozor na to, aby jedlo v nich bolo spoľahlivo oddelené od stien a nemalo priamy kontakt.

nevhodny plast

- 7 PC (Polykarbonát) – sú z neho vyrábané niektoré priehľadné a jasne farebné fľaše. Pozor, uvoľňuje (vylučuje) bisfenol A (BPA), ktorý ovplyvňuje hormonálnu sústavu. Niektorí odborníci varujú, že bisfenol A môže unikať do nápojov a to iba v malom množstve, vraj spotrebiteľ nemusí mať žiadne obavy, iní pre zmenu tvrdia, že vplyv je významný a obal vyrobený z tohto materiálu je úplne nevhodný. Vyhodnotili ho ako najhorší materiál na uskladnenie vody a potravín.


Je na posúdení každého z vás, či si zakúpite výrobok zabalený napríklad v plaste vyrobenom z PC, alebo z PP, či svoje potraviny budete odkladať v plastoch alebo v sklenených nádobách prípadne z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele, čo je naozaj dobrá dlhodobá voľba. Zvážte, aké veľké zdravotné riziko je pre vás prijateľné.

Stále platí

Čítajte, čo si kupujete, ale taktiež v čom vodu a potraviny prenášate a skladujete. Stále je to vaše telo, vaše zdravie a vaše rozhodnutie. Potrebujete ešte iný dôkaz, že je niečo bezpečné predtým, ako to začnete používať, alebo naozaj potrebujete vlastnú skúsenosť, že niečo nie je v poriadku a je to zdraviu škodlivé?

Oliver 

ZDIEĽAJTE NÁS