fajcenie ochoreniaUžívanie tabaku je výrazným rizikovým faktorom viacerých zhubných nádorov a ochorení. V cigaretovom dyme je obsiahnutých viac ako 7 000 chemických látok a zlúčenín, z ktorých veľké množstvo sa považuje za dokázané karcinogény.

Fajčenie je podľa epidemiologických štúdií spájané s najmenej 14 rôznymi typmi zhubných nádorov. Okrem zhubných nádorov pľúc ide o nádory pažeráka, hrtanu a hlasiviek, dutiny ústnej, obličiek, močového mechúra, pankreasu, žalúdka alebo kŕčka maternice. Fajčenie prispieva tiež k vzniku aterosklerózy, cievnej mozgovej príhody, infarktu myokardu či vredovej chorobe žalúdka. K rizikám fajčenia počas tehotenstva patrí predčasný pôrod, niektoré vývojové vady či Syndróm náhleho úmrtia dojčiat.

V súčasnosti fajčí približne tretina ľudí starších ako 15 rokov a tabak ročne zabije viac ako 8 miliónov ľudí. Viac ako 7 miliónov týchto úmrtí je dôsledkom priameho užívania tabaku, zatiaľ čo približne 1,2 milióna je výsledkom vystavenia nefajčiarov sekundárnemu dymu. S cieľom poukázať na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a povzbudiť vlády jednotlivých krajín, aby prijali účinné opatrenia na zníženie užívania tabaku vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia 31. máj za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day).

Závislosť na fajčení spôsobuje nikotín, ktorý je zodpovedný za stimulačný účinok na centrálny nervový systém. Ide o vysoko návykovú látku, do mozgu sa dostáva do 10 sekúnd a patrí k prudkým rastlinným jedom. Pre hodnotenie nikotínovej závislosti je k dispozícii Fagerstromov test nikotínovej závislosti:

Fagerstromov test nikotínovej závislosti

Otázka

Body

0

1

2

3

1. Ako skoro po prebudení si zapálite prvú cigaretu?

po 60 minútach

o 31 až 60 minút

o 6 až 30 minút

do 5 minút

2. Je pre Vás ťažké nefajčiť na miestach, kde je fajčenie zakázané?

nie

áno

-

-

3. Ktorá cigareta Vás najviac uspokojuje?

ktorákoľvek iná

prvá ranná

-

-

4. Koľko cigariet denne vyfajčíte?

0 až 10

11 až 20

21 až 30

31 a viac

5. Fajčite dopoludnia viac ako v ostatnom dennom čase?

nie

áno

-

-

6. Fajčíte, aj keď ste chorý a väčšinu dňa ležíte?

nie

áno

-

-

 

Po spočítaní získaných bodov sa nikotínová závislosť hodnotí takto:

0 – 1 bod

Žiadna alebo veľmi slabá závislosť

2 – 4 body

Slabá závislosť

5 bodov

Stredná závislosť

6 – 7 bodov

Silná závislosť

8 – 10 bodov

Veľmi silná závislosť

 

Prečo prestať fajčiť?

fajcenie ucinok zdravieKaždoročne sa pokúsi prestať s fajčením viac ako 35 miliónov ľudí, ale len 5 % z nich naozaj prestane. Aj keď tieto štatistiky nevyznievajú optimisticky, jedno je isté – každá nezapálená cigareta vedie k predĺženiu života a zmierneniu zdravotných následkov dlhoročného fajčenia. Zanechanie fajčenia má množstvo pozitív: normálna hladina kyslíka sa obnoví po 8 hodinách, riziko infarktu klesá zhruba po 24 hodinách, funkčnosť pľúc a krvný obeh sa zlepšuje po 2 týždňoch, ústup kašľa a dýchavičnosti nastáva po 1 – 9 mesiacoch, približne po 2 rokoch klesá riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, riziko pľúcnych ochorení a rakoviny sa vyrovná na úroveň nefajčiara až po 12 – 15 rokoch.

Prestať fajčiť nie je jednoduché, vyžaduje si to pevnú vôľu a neustálu motiváciu. Existuje niekoľko spôsobov, ktoré môžu ľuďom pomôcť:

 • ideálne je stanoviť si deň „D“ - odkedy prestanete fajčiť,
 • zbavte sa všetkých cigariet, odstráňte popolníky a všetko čo súvisí s fajčením,
 • požiadajte najbližších, aby Vás v tomto rozhodnutí podporili, prípadne prestaňte fajčiť spolu s niekým (vzájomná podpora),
 • vyhýbajte sa káve, alkoholu a nápojom, pri ktorých ste si zvykli zapáliť cigaretu,
 • vyhýbajte sa miestam kde ste boli zvyknutý fajčiť, obmedzte pohyb medzi fajčiarmi, vyhýbajte sa fajčiarskym zónam,
 • nájdite si nové záujmy, koníčky, začnite sa viac venovať športovým aktivitám,
 • pre pomoc na odvykanie od fajčenia možno využiť aj:
  a) pomoc odborných lekárov,
  b) Poradne na odvykanie od fajčenia (zriadené pri vybraných RÚVZ v SR),
  c) Linku pomoci na odvykanie od fajčenia (0908 222 722), ktorá je k dispozícii v pracovné dni v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., kde každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo, týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania.

Zatiaľ čo sa vaše telo začína zlepšovať, vy budete mať skôr pocit, že sa Váš stav zhoršil. Vaše telo je navyknuté na nikotín, preto obavy zo zlyhania sa objavujú v prvých týždňoch. Bezprostredne po skončení s fajčením majú ex-fajčiari rôzne nepríjemné pocity ako suchosť úst, ďasien a jazyka. Môže sa dostaviť pocit podráždenia, hladu, únavy, poruchy spánku a silnejší kašeľ. Ide o sprievodné znaky očisťovania organizmu od nikotínu. Treba však mať na pamäti, že pri odvykaní od fajčenia ide o dlhší a trvalý proces. Treba si uvedomiť že ste začali žiť zdravším spôsobom života a každým dňom ste si pridali na jeho dĺžke. Každá zmena vyžaduje čas, táto však vyžaduje aj viac trpezlivosti.

(Zdroj: www.uvzsr.sk, www.who.int)

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

foto: pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS