nevhodne kombinacie liekovPivo s kyslým mliekom si zrejme nedáte. Ani jahody so slaninou. Jednoducho viete, že k sebe nepasujú a že ich kombinácia by mohla spôsobiť tráviace problémy. Pri kombinovaní liekov však nedokážete predpokladať, čo sa môže udiať vo vašom organizme. Ako to riešiť?

Počty ľudí, ktorí majú problémy v dôsledku nežiaducich kombinácií liekov, u nás nesleduje žiadna špeciálna štatistika. Jednotlivé zdravotné poisťovne však majú svoje vlastné dáta diagnóz, predpisovania liekov aj hospitalizácií. Z nich vyplýva, že k 10 až 20 % všetkých hospitalizácií ročne vedie práve užitie viacerých druhov liekov, ktorých kombinácia spôsobuje vážne zdravotné ťažkosti ako bolesti a zápaly svalov, poruchy obličiek, dokonca zlyhanie srdca a smrť.


Čo spôsobuje otravu najčastejšie?

Problémy vznikajú nielen u ľudí, ktorí majú viacero diagnóz, a preto sa liečia u niekoľkých špecialistov. Riziku nebezpečných kombinácií liekov je vystavený v podstate každý, kto užíva lieky, pretože aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis (voľnopredajné), fungujú na princípe určitej aktívnej látky. Tá môže v interakcii s  látkou iného liečiva, ale aj s potravinami alebo nápojmi spôsobiť problém.
„Na Slovensku je zaregistrovaných približne osemdesiat liekov s účinnou látkou paracetamol, pričom až dve tretiny z nich sú voľnopredajné. Je to obľúbený a najpoužívanejší liek pri domácej liečbe bolesti a teploty,“ hovorí farmaceutka PharmDr. Veronika Pytlová.

Liečivo paracetamol je však zároveň najčastejšou príčinou otravy (intoxikácie) liekmi na svete. Nachádza sa totiž v mnohých liečivách, ktorými riešime prechladnutie či nádchu, a preto je vysoké riziko, že prekročíme jeho odporúčanú dennú dávku. Tá je 500 až 1 000 mg užitých v časových rozostupoch štyroch hodín 3- až 4-krát denne.


Lieky a potraviny

Kombinácie, ktoré nie sú dobré z hľadiska fungovania organizmu, môžu spôsobovať aj užívanie niektorých liekov a niektorých potravín súčasne. Aj táto informácia býva uvedená v príbalovom letáku.

kombinacia liekov otrava

Citrusy a najmä grapefruit zvyčajne znižujú účinok lieku. Problematické môže byť aj mlieko a mliečne výrobky pre obsah vápnika (zvyčajne v súvislosti s niektorými antibiotikami). Pozor aj na čaj z ľubovníka bodkovaného, pri niektorých liekoch aj na slnko.

„Treba si uvedomiť, že každé liečivo spúšťa v organizme rôzne chemické reakcie. Pri orálne užívaných liekoch sa tieto procesy začínajú už v žalúdku, kde látky z liečiva reagujú s ostatnými látkami, ktoré sme zjedli alebo vypili. A tieto reakcie nie sú vždy dobré pre telo a zdravie,“ pokračuje farmaceutka. „Navyše mnoho liekov zaťažuje tráviaci systém od žalúdka cez pečeň až po obličky. Preto je rozumné tíšiť lokálnu bolesť a zápal krémom, napríklad s aktívnou látkou aceklofenak. Ak bolesť pretrváva viac dní alebo neustupuje, až potom treba lokálnu liečbu krémom skombinovať s perorálnym liekom. Aký je vhodný, poradí lekár alebo lekárnik.“


Šikovná aplikácia

Pacienti liečiaci sa na vysoký krvný tlak, cukrovku (diabetes mellitus) a koronárnu chorobu srdca užívajú najviac liekov (niekedy aj desiatky mesačne) a navyše dlhodobo. Najviac liekov, ktorých kombinácie môžu byť nebezpečné, predpisujú všeobecní lekári, za nimi nasledujú psychiatri, internisti, kardiológovia a neurológovia. Často nevedia, aké ďalšie lieky človek užíva, pretože pacient si nepamätá ich názvy.

Ako sa vyhnúť problémom? „Je nesmierne dôležité, a preto sa to stále zdôrazňuje, aby si ľudia pozorne prečítali príbalový leták ku každému lieku, ktorý majú užívať,“ odporúča V. Pytlová. Ak príbalový leták z akéhokoľvek dôvodu nemáte, nájdete ho podľa názvu lieku na internete.

uzivanie liekov

Alkohol je ďalšia záťaž

Užívať lieky s alkoholom je nevhodné z viacerých dôvodov. Z pohľadu nežiaducich kombinácií ide hlavne o ďalšiu záťaž pre pečeň a obličky, ktoré sú už dosť vyčerpané odbúravaním nežiaducich látok z liekov. Súčasné užívanie liekov a alkoholu môžu viesť k vážnym poruchám pečene a obličiek a v niektorých prípadoch až k ich zlyhaniu. Veľké nepríjemnosti môžu nastať aj vtedy, ak sa prejavia nežiaduce účinky lieku, napríklad vracanie alebo ospalosť, ale pacient či jeho okolie pripíšu tieto prejavy účinkom alkoholu.


Ako sa vyhnúť nevhodným kombináciám liekov?

  • Vždy si prečítajte príbalový leták, v ktorom sú informácie o aktívnej látke, o tom, s ktorými liekmi (aktívnymi látkami) ho nie je vhodné kombinovať, aj o možných vedľajších účinkoch.
  • Dodržiavajte dávkovanie – množstvo aj časové rozostupy.
  • Ak si nie ste istí, či je vhodné niektorý liek užiť, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom
  • Ak je to možné, problém (bolesť, zápal) riešte najskôr lokálne krémom, masťou alebo gélom s účinnou látkou aceklofenak, vyhnete sa tak zbytočnému zaťaženiu tráviaceho traktu
  • Pri kombinácii perorálneho lieku s lokálnym krémom je nižšie riziko predávkovania sa aktívnou látkou, aj keby bola rovnaká.
  • Ak vám lekár predpisuje lieky, vždy ho informujte o tých, ktoré už užívate.
  • Nikdy nekombinujte lieky s alkoholom.


Prvá pomoc pri otrave liekmi, radí inštruktorka prvej pomoci

„Pri otrave liekmi treba neodkladne poskytnúť prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie,“ odporúča inštruktorka prvej pomoci Mgr. Andrea Stískalová, Dipl.s. „Ak je človek pri podozrení na otravu liekmi pri vedomí, odporúča sa pokúsiť vyvolať zvracanie do 30 minút po užití látky, ktorá otravu spôsobila. Môžete tak urobiť mechanicky, podráždením steny hrtana alebo vypitím pohára vlažnej vody s rozpustenými 2 lyžičkami kuchynskej soli,“ radí A. Stískalová. „Nikdy nevyvolávajte zvracanie u človeka s poruchou vedomia, pri kŕčoch, po operáciách pažeráka alebo ak od požitia otravy uplynulo viac ako 30 min.,“ dodáva inštruktorka prvej pomoci A. Stískalová.

Simona Nováková
foto: pexels.com

ZDIEĽAJTE NÁS