sport pohyb benefit zdravieVýznam pohybovej aktivity spočíva v prevencii chorôb a odbúravaní stresu.

Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ si každoročne pripomíname 10. mája od roku 2002. Cieľom tohto dňa je poukázať na súčasný sedavý spôsob života a nedostatočnú pohybovú aktivitu, ktorá sa zaraďuje medzi hlavné rizikové faktory chronických neprenosných ochorení.

Tento rok bude prebiehať IX. ročník celoslovenskej kampane na podporu pohybovej aktivity – „Vyzvi srdce k pohybu“ do ktorej sa môže zapojiť každý z nás a urobiť tak niečo pre svoje zdravie. Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Druh fyzickej aktivity si môžete vybrať podľa aktuálnej fyzickej zdatnosti, zdravotného stavu a s prihliadnutím na súčasnú epidemickú situáciu. Účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

beh pohyb zdravie

V priebehu trvania kampane je potrebné zaznamenávanie akejkoľvek pohybovej aktivity a jej trvanie, ktoré vykonáte vo Vašom voľnom čase. Online formulár, účastnícky list a ostatné informácie nájdete na stránkach www.uvzsr.sk, www.vzbb.sk, www.ruvzca.sk. Po ukončení kampane, najneskôr do 8.8.2021, odošlite Váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo poštou (na adresu RÚVZ Čadca – Palárikova 1156, 022 01 Čadca, prípadne na RÚVZ v BB – Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica). Účastnícky list odošlite iba raz so všetkými údajmi o Vašej fyzickej aktivite počas celého trvania kampane.

Zapojiť do kampane sa môže každý bez rozdielov. Po ukončení kampane budú z účastníkov vyžrebovaní 10- ti výhercovia darčekových poukážok na nákup športových potrieb a personalizovaných jedálničkov. Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov.

Dostatočná a primeraná pohybová aktivita je veľmi dôležitá v každom veku, je jedným z hlavných determinantov zdravého životného štýlu a jej význam narastá najmä teraz, keď klesá podiel manuálnej a fyzickej práce. Jej význam spočíva najmä v prevencii obezity, ochorení srdca a ciev, cukrovky a v neposlednom rade pri odbúravaní stresu a zlepšovaní kondície. Dostatočná pohybová aktivita je dôležitá v každom veku, nesmieme zabúdať na jej dôležitosť v seniorskom veku.

Význam pohybovej aktivity seniorov:

  • zlepšuje činnosť srdca, znižuje pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu,
  • udržuje chrbticu a kĺby vo funkčnej zdatnosti,
  • posilňuje svalstvo, od ktorého je funkcia kĺbov závislá,
  • uvoľňuje stresové napätie,
  • prispieva k redukcii nadmernej hmotnosti,
  • zachováva a zvyšuje pohybovú výkonnosť,
  • adekvátna pohybová aktivita urýchľuje rehabilitácie po ochorení a zranení,
  • preventívne pôsobí proti civilizačným ochoreniam,
  • predlžuje aktívny vek,
  • spomaľuje proces starnutia.

seniori pohyb zdravie

Je však potrebné zvoliť adekvátny spôsob pohybovej aktivity. U seniorov je najvhodnejšia chôdza, plávanie, či bicyklovanie. Chôdza je najprirodzenejšia pohybová aktivita, ktorá je bezpečná, ekonomicky výhodná, dá sa zaradiť medzi každodenné činnosti. Plávanie zapája do činnosti všetky svalové skupiny, pričom voda napomáha k zníženiu tlaku na kĺby a kosti. Bicyklovanie je vhodné najmä pre tých, ktorí majú problém s kĺbmi.

Nesmieme zabúdať, že pohybová aktivita má význam nie len na spomínané aspekty života, ale tiež prispieva k zlepšovaniu nálady, zvyšovaniu sebavedomia, nadväzovaniu sociálnych kontaktov a nových priateľstiev a tiež vedie k zlepšeniu spánku.

Zdroj: ÚVZ SR

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
foto: pexels.com

ZDIEĽAJTE NÁS