febrilne krce priznakyZáchvat, ktorý vyzerá hrozivo, no obyčajne nepredstavuje rizikový stav. Viete rozpoznať či má dieťa febrilné kŕče?

Akákoľvek zmena zdravotného stavu dieťaťa dokáže rodičov vystrašiť. Febrilné kŕče majú skutočne hrozivý priebeh, ale zväčša platí, že nepredstavujú nebezpečný stav.

Febrilné kŕče sa objavujú u detí, ktoré sú vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov a vyskytnú sa keď teplota stúpne nad 38°C.

Ako sa prejavujú?

Prejavujú sa tak, že dieťa akoby stuhne, následne sa začne triasť a objavia sa aj zášklby končatín. Dieťa teda pôsobí akoby sa triaslo či šklbalo.

febrilne krce horuckaNiekedy môže dieťa prestať na chvíľu dýchať, prípadne dýcha chrčavo. Taktiež môže zmodrieť v tvári či upadnúť do bezvedomia a mať vyvrátené oči. Na okolie nereaguje.

Rodičia, ktorí tento jav nikdy predtým nevideli si kŕče môžu zmýliť s epileptickým záchvatom. Epilepsia sa však objavuje skôr u starších detí a dospelých a navyše ju nesprevádza zvýšenie teploty.

Záchvat febrilných kŕčov trvá obvykle niekoľko sekúnd, tzv. jednoduché febrilné kŕče trvajú menej ako 10 minút. Ak už trvajú medzi 10-15 minútami, hovoríme o komplikovaných kŕčoch. Počas choroby sa záchvat môže objaviť niekoľkokrát. Dieťa je po odznení záchvatu vyčerpané a neraz aj zmätené, na príhodu si nemusí pamätať.

Aká je príčina febrilných kŕčov?

Detský mozog veľmi citlivo reaguje na prudký nárast telesnej teploty. Takéto zvýšenie zrejme spôsobuje reakciu v mozgu, ktorý sa pri malých deťoch stále vyvíja. Telesná teplota môže u niektorých detí skutočne narásť mimoriadne rýchlo a niekedy sú práve tieto kŕče prvým znakom, že dieťa má zvýšenú teplotu.

Kŕče sa môžu objaviť aj bez prítomnosti horúčky v prípadoch keď dôjde k poraneniu lebky alebo pri výskyte dehydratácie či metabolických problémov. Febrilné kŕče môžu upozorňovať aj napr. na encefalitídu alebo začínajúcu epilepsiu.

Jedným z varovaní, že sa u dieťaťa môže tento jav vyskytnúť je jeho výskyt u rodinných príslušníkov – u rodičov alebo súrodencov.

febrilne krce deti

Pomoc pri febrilných kŕčoch

Ak sa tento záchvat objaví prvýkrát, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Až po vylúčení neurologického problému dostanú rodičia informácie o tom, čo robiť pri výskyte febrilných kŕčov. Dieťa je potrebné uložiť na mäkkú položku do stabilizovanej polohy, teda na bok a tak, aby malo voľné dýchacie cesty. Dieťa môžete ochladzovať, no kŕče netĺmte držaním dieťaťa ani trasením. Zaznamenajte si dĺžku trvania záchvatu a oboznámte s tým lekára.

Pri prvom výskyte dostane dieťa liek diazepam do konečníka, liek by mal účinkovať do 10 minút a zastaviť kŕč. Ďalšiu liečbu určuje lekár.

Ako zamedziť ich výskytu

Dôležité je správne liečenie horúčky, ktoré zahŕňa podanie antipyretík a dostatočný príjem tekutín.

Prečítajte si aj:

autor: redakcia
foto: pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS