CT2 magneticka rezonanciaVďaka tomu, že medicína napreduje míľovými krokmi, majú lekári k dispozícií množstvo moderných prístrojov, ktoré im zjednodušujú diagnostický proces. Stačí jedno krátke vyšetrenie a presne vedia odhaliť, čo sa deje vo vnútri človeka aj bez toho, aby ho reálne museli otvoriť pomocou skalpela.

To, čo sa zdalo byť pár sto rokov dozadu ako nemožné, dnes už považujeme za úplnú samozrejmosť. Pokiaľ v minulosti mohli lekári na základe symptómov len predpokladať, že v hlave človeka sa skrýva zákerný nádor a na základe tohto sa rozhodli operovať a nádor „nájsť“, dnes si najskôr vyšetrením potvrdia jeho existenciu a presnú lokalizáciu a až potom človeka „otvoria“.

Rôzne zobrazovacie jednotky sa stali štandardným vyšetrovacím procesom v rámci diagnostiky jednoduchých aj zložitejších ochorení. Medzi najkomplexnejšie zobrazovacie metódy patrí magnetická rezonancia, ktorá presne zobrazuje štruktúry a orgány ľudského tela v jednotlivých rovinách.


Ako funguje magnetická rezonancia?

Magnetická rezonancia na rozdiel od iných zobrazovacích jednotiek nevyužíva roentgenové žiarenie, ale magnet, ktorý je počas vyšetrenia vystavovaný elektrickému vlneniu.

Počas vyšetrenia zariadenie sníma intenzitu energie protónov vodíka počas stimulácie elektrickým vlnením v jednotlivých štruktúrach tela. Na ich základe počítač vytvorí troj prípadne dvojrozmerné zobrazenie, pričom každá štruktúra má priradenú farebnú interpretáciu.

Hoci tento popis môže znieť hrozivo, vyšetrenie je úplne bezbolestné.


Ako sa objednať na magnetickú rezonanciu?

Objednať sa na vyšetrenie magnetickou rezonanciou je možné na základe žiadanky, ktorú pacientovi vypisuje odosielajúci lekár. Odoslať pacienta na tento druh vyšetrenia môže lekár odborník (neurológ, ortopéd, chirurg...). Všeobecní lekári odoslanie pacienta na vyšetrenie magnetickou rezonanciou vo svojich kompetenciách nemajú.

Následne sa pacient, ktorý dostal žiadanku na vyšetrenie, objedná na pracovisko, ktoré vykonáva tento druh vyšetrenia. Pracovísk, špecializujúcich sa na magnetickú rezonanciu, máme na Slovensku viacero a je čisto na pacientovi, kde sa rozhodne vyšetrenie absolvovať. Čakacia doba na vyšetrenie v jednotlivých pracoviskách je rôzna. Niekde je to pár dní, niekde aj niekoľko mesiacov.
Magnetická rezonancia v Bratislave býva štandardne viac vyťažená ako v iných mestách a taktiež štátne pracoviská bývajú viac vyťažené ako súkromné, avšak nie je to pravidlom. V niektorých väčších mestách nájdeme aj viac ako jedno pracovisko. Taktiež väčšina pracovísk ponúka aj možnosť predčasného objednania, ktoré býva spoplatnené podľa cenníka zariadenia, najčastejšie ide o sumu niekoľko desiatok eur.

CT1 magneticka rezonancia


Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou

Magnetická rezonancia sa využíva na vyšetrenie ktorejkoľvek časti tela, podľa požiadavky odosielajúceho lekára. Dĺžka vyšetrenia závisí od vyšetrovanej časti tela, pohybuje sa od 15 do 45 minút. Pred vyšetrením by pacient nemal aspoň dve hodiny jesť. Pri vyšetrení niektorej špecifickej časti tela, môže byť potrebná deň vopred špeciálna strava alebo pitný režim, o čom budete v prípade potreby informovaný pri objednaní sa na vyšetrenie.

Pred vstupom na vyšetrovacie pracovisko, pacient v kabínke odloží, svoje osobné veci, kovové predmety, šperky, prípadne časť oblečenia, ak to vyšetrenie vyžaduje.

Počas vyšetrenia pacient leží na podložke, niektoré časti tela môže mať pripevnené špeciálnymi pomôckami, nakoľko je dôležité, aby ležal nehybne. V opačnom prípade môžu byť snímky nekvalitné a vyšetrenie bude potrebné zopakovať.

Magnety, ktoré prístroj využíva, vydávajú nepríjemné zvuky, preto pacient na spríjemnenie dostáva slúchadlá s hudbou. Vyšetrenie nie je spojené s bolesťou, no u mnohých ľudí sa spája s nepríjemným pocitom. Najlepším spôsobom, ako vydržať vyšetrenie bez nepríjemností, je mať zavreté oči a sústrediť sa na hudbu. Ale netreba sa báť. Do ruky dostanete aj balónik, ktorý slúži na upozornenie personálu v prípade, že pocítite počas vyšetrenia nevoľnosť.


Kontraindikácie magnetickej rezonancie

Hoci vyšetrenie magnetickou rezonanciou je bezpečné vyšetrenie, existuje viacero kontraindikácií, ktoré môžu spôsobiť problémy, prípadne znemožniť vykonanie vyšetrenia. Všetky možné kontraindikácie vypĺňa odosielajúci lekár v žiadanke, preto mu na jeho otázky odpovedajte úprimne.

Vyšetrenie nemôže absolvovať väčšina pacientov s implantovaným kardiostimulátorom alebo defibrilátorom. Absolvovať ho môžu len pacienti, ktorí majú implantovaný tzv. kardiostimulátor novej generácie, v tomto prípade sa vyžaduje potvrdenie o kompatibilite od operátora.

Nebezpečné môžu byť aj ponechané elektródy po odstránení kardiostimulátora, cievne svorky, elektronické implantáty, kĺbne náhrady a zubné implantáty menej ako 6 týždňov po implantácií, no väčšina z týchto pomôcok sa dnes už vyrába kompatibilná, takže v tomto prípade by opäť bolo rozhodujúce potvrdenie o kompatibilite pomôcok.

Magnetická rezonancia je obľúbené vyšetrenie, ktoré bezpečne a bezbolestne pomáha lekárom zistiť procesy, ktoré prebiehajú vo vnútri organizmu. Využíva sa na vyšetrenie mozgu, chrbtice, kĺbov, žlčových ciest, ciev, orgánov malej panvy a množstvo ďalších častí tela, podľa potreby odosielajúceho lekára. Čakacie doby v jednotlivých zariadeniach sú rôzne a pacient môže absolvovať vyšetrenie v ľubovoľnom zariadení na Slovensku. Ak sú čakacie doby vo vašom meste príliš dlhé, môžete sa skúsiť informovať na pracoviskách v iných mestách a vybrať si pracovisko, ktoré má najmenšiu čakaciu dobu. Nie je problém, ak napríklad bývate v Banskej Bystrici, ale zariadením, ktoré navštívite bude magnetická rezonancia v Nitre alebo v Žiline.

 

ZDIEĽAJTE NÁS