ochorenia zenaExistuje mnoho teórií. Jednou z nich je, že ju z Nového sveta, čiže z Ameriky, priviezli Kolumbovi námorníci. Iné teórie zase tvrdia, že syfilis existoval už skôr v podobe iného ochorenia – lepry.

Dejiny uvádzajú, že kozmopolitná armáda Karola VIII. z Francúzska nútená zrušiť obliehanie Neapola, pretože vypukla prvá epidémia syfilisu, ktorá sa veľmi rýchlo rozšírila do celej Európy, zapríčiňovala zohyzďovanie a v mnohých prípadoch smrť už v skorých štádiách choroby. Postupne sa choroba zmenila na chronickú formu. Obvykle po začiatočnom bolestivom postihnutí pohlavných orgánov, nasledoval kožný výsev.

Renesancia bola poznamenaná vládou syfilitikov. Syfilisu sa nevyhli ani panovníci a osobnosti tej doby akými bol Karol VIII., František I., či Henrich VIII. Je známe, že Ivan Hrozný bol v poslednom štádiu ochorenia, keď dal zabiť viac ako 3000 svojich protivníkov. Postihnutí boli aj umelci ako Dürer a Cellini. Veľký humanista Erazmus Rotterdamský vyhlásil, že šľachtic, ktorý nie je postihnutý syfilisom, buď nie je šľachtic, alebo nie je veľký gentleman. Medzi významné osobnosti postihnuté syfilisom patril aj kardinál Richelieu, Peter Veľký, Katarína Veľká, Schubert, lord Randolph Churchill...
Syfilis sa v tých dobách veľmi často zamieňal za kvapavku, tiež obávanú pohlavnú chorobu. Šírenie syfilisu spomalil až objav Penicilínu (1928 – 1929).

Syfilis (Lues) - prenosná pohlavná choroba

Syfilis alebo Lues, táto pohlavne prenosná choroba, je veľmi životu nebezpečná. Infikovať sa človek môže predovšetkým nechráneným pohlavným stykom, či už vaginálnym, orálnym alebo análnym. K nákaze je možné dôjsť aj pri kontakte so syfilitickou vyrážkou na tele postihnutého.

par dvojica

Vyskytuje sa syfilis v dnešnej dobe?

Áno... Syfilis je hrozbou pre celý svet. Bol považovaný za chorobu minulosti, ale bohužiaľ čísla nakazených v posledných rokoch stúpajú.

Je veľmi zaujímavé, že v prevažnej väčšine postihuje viac mužov ako žien. Šíri sa hlavne medzi mladými, sexuálne veľmi aktívnymi ľuďmi, ktorým slovo monogamia veľa nehovorí. Dodržiavaním zásad bezpečného sexu, teda používanie kondómu (prezervatívu), mať vzťah s jednou partnerkou, alebo partnerom, je naozaj iba pár dobrých a základných rád, ako sa úspešne tejto pohlavne prenosnej chorobe vyhnúť.

Syfilis môžeme rozdeliť podľa spôsobu nákazy na:

  • vrodený (kongenitálny) syfilis,
  • získaný (akvirovaný) syfilis.

Väčší podiel na počte nakazených ľudí má práve získaný syfilis. Neliečený syfilis môže vážne postihnúť všetky orgány v tele. Najčastejšie napadá srdce, mozog, miechu a kožu. V neskorších štádiách môže viesť k duševným poruchám až k smrti.

Príznaky syfilisu

Syfilis alebo Lues môže prebiehať veľmi zdĺhavo, ale čo sa určite objaví, je vyrážka na genitáliách alebo niekde inde na tele. Táto vyrážka sa na tele objavuje v intervale od 10. dňa až 3 mesiace od prenosu pôvodcu syfilisu do organizmu. Syfilitická vyrážka obvykle spočiatku je nebolestivá, môže byť niekoľko centimetrov veľká, hladká a vypuklá.

U žien sa zvyknú objavovať vo vagíne, alebo krčku maternice, a keďže sú nebolestivé, často ostávajú neodhalené. Miznú samy, ale baktérie syfilisu ostávajú v tele i naďalej. U niektorých ľudí môže syfilis prejsť do pokojového štádiá, čo znamená, že sa už u daného jedinca žiadne príznaky nemusia znovu objaviť.

Pri včasnom podchytení syfilisu, je táto pohlavne prenosná choroba liečiteľná.

Priebeh syfilisu

Delí sa do troch hlavných štádií:

  • primárne,
  • sekundárne 
  • terciálne štádium

V primárnom štádiu syfilisu vzniká na mieste vniknutia pôvodcu syfilisu nebolestivá, hladká a vypuklá vyrážka, často označovaná ako tvrdý vred. Miestom vniknutia infekcie najčastejšie býva penis, pysky ohanbia, vagína, okolie pohlavných orgánov, ústa alebo konečník.

Do týždňa sa objavuje zdurenie priľahlých lymfatických uzlín. Tomuto zdureniu sa zvykne hovoriť aj „ BUBO“. Inkubačná doba pre prvé štádium syfilisu je obvykle trojtýždňová. Ak sa však primárny afekt, teda tvrdý vred objaví na menej dostupných miestach, tak syfilis dlho ostáva nepoznaný, a tým pádom neliečený. Žena, ktorá je tehotná, môže syfilis preniesť ako na plod, tak aj na dieťa pri pôrode.

Príznaky sekundárneho štádia sa začínajú u postihnutého so syfilisom objavovať obvykle po uplynutí 9. týždňov. Toto štádium je veľmi rôznorodé, nie všetky zo spomínaných príznakov sa u každého infikovaného človeka prejavia. Pôvodca ochorenia sa dostáva do krvného obehu, a tým pádom sa infekcia šíri do celého tela. Typické pre toto štádium syfilisu je centrálne zdurenie lymfatických uzlín a objavujú sa lokálne alebo generalizované kožné výsevy.

Vyrážky na koži môžu pokrývať celé telo, alebo sa nachádzajú len napríklad na vnútornej strane rúk, spodku chodidiel, hrudníku alebo brušnej stene. V okolí genitálií obvykle tvoria veľké ploské alebo vypuklé, sivobiele škvrny, ktoré sa spájajú do otvorených ložísk. Otvorené ložiská, rozpadajúce sa vredy, sú v tomto štádiu vysoko infekčné. Vždy sa ich vyskytuje niekoľko vedľa seba a často vytvárajú veľké plochy.

Zmenám sa nevyhne ani pošva a kŕčok maternice, kde je možné pozorovať červenohnedé, mierne vyvýšené škvrny, veľké asi ako šošovica. V tomto štádiu sa môže už objaviť aj horúčka, únava, bolesti hrdla, vypadávanie vlasov a strata chuti do jedla. Ako aj pri prvom štádiu, tak aj v druhom štádiu môžu príznaky samy od seba ustúpiť a v latentnej podobe môže syfilis prežívať u infikovaného aj niekoľko rokov, alebo až do konca života.
Po uplynutí jedného roka nebýva syfilis v latentnej podobe tak infekčný ako na začiatku.

Asi jedna tretina postihnutých sa dostáva do tretieho terciálneho štádia, teda posledného štádia syfilisu.

V tomto štádiu sa u infikovaných ľudí objavujú dosť vážne kardiovaskulárne poškodenia a zmeny na kostre a kĺboch. Postihnutý je aj mozog a nervová sústava, čo často vedie k neurologickému zlyhaniu až demencii. Postihnutý máva halucinácie, depresívne prejavy, až dochádza k úplnej paralýze. V konečnom štádiu syfilisu človek slepne, stráca všetky reflexy, trpí únikom moču a stolice, úplnej demencii, až to končí smrťou.

Diagnostika syfilisu

Syfilis sa vo väčšine prípadov diagnostikuje pri lekárskej prehliadke, pomocou krvného testu, alebo preskúmaním kožnej vyrážky pod mikroskopom. Pozitívne preukázanie syfilisu z krvného testu je možné urobiť po 4. až 6. týždňoch od nákazy.
Ak je prítomný tvrdý vred, tak ten sa vyznačuje výraznou tvrdosťou. Obvykle býva len jeden, je kruhovitého tvaru, veľký asi ako necht a od okolia je ostro ohraničený úzkym, hladkým okrajom. Ak sa odoberie ster z povrchu tohto vredu, dá sa preukázať prítomnosť syfilisu.

Liečba syfilisu

Tak ako u všetkých sexuálne prenosných ochorení, tak aj u syfilisu sa musia liečiť obaja partneri súčasne. Syfilis sa dá liečiť antibiotikami, dokonca aj v pokročilom, treťom štádiu choroby. Poškodenie orgánov, ktoré však v tomto štádiu nastáva je nezvratné a nedá sa napraviť.

Je na každom z vás, či je lepšie nakaziť sa, lebo voliť ochranu v podobe prezervatívov, myslíme si. že to stojí za úvahu.

kondom

Existuje prevencia?

Očkovanie ktoré chráni pred syfilisom doposiaľ neexistuje. Chrániť sa musíme teda sami, a to tak, že dodržiavame zásady bezpečného sexu, pri nejasných kožných zmenách odporúčame urýchlene vyhľadať lekára.
Kvôli veľkému riziku prenosu infekcie z matky na dieťa, ako aj prenos infekcie podaním krvnej transfúzie, je syfilis aktívne vyhľadávaný medzi tehotnými ženami a taktiež darcami krvi.

Syfilis patrí medzi klasické pohlavné choroby a spadá pod zákon o pohlavných chorobách. Ak sa vyskytne, vyšetrenie partnerov je povinné a pacient je povinný vyvarovať sa všetkých pohlavných stykov až do doby, kedy bude spoľahlivo vyliečený. Liečbu riadi kožný lekár.

Pohlavne prenosné ochorenie - Ľudský papilomavírus >>

Foto: pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS