fajcenieViete o tom, že každoročne sa pokúsi prestať s fajčením viac ako 35 miliónov ľudí, ale len 5 % z nich naozaj prestane?

Svetový deň bez tabaku – 31. máj vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1987. Cieľom tohto svetového dňa je poukázať na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a povzbudiť vlády aby prijali účinné opatrenia na zníženie užívania tabaku. Každý rok je zameraný na niektorú z tém, ktoré súvisia s fajčením.

Heslo pre tento rok je: „Tabak a zdravie pľúc“.

Fajčenie je hlavnou príčinou rakoviny pľúc, a je zodpovedné za viac ako dve tretiny úmrtí na rakovinu pľúc. Taktiež vystavenie pasívnemu fajčeniu či už doma alebo na pracovisku zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc. Fajčenie je taktiež hlavnou príčinou chronickej obštrukčnej choroby pľúc (riziko vzniku je obzvlášť vysoké u jedincov, ktorí začínajú fajčiť v mladom veku, pretože tabakový dym výrazne spomaľuje vývoj pľúc) a tiež zhoršuje astmu. Rovnako predstavuje riziko aj pre osoby, ktoré sa zdržiavajú v zafajčenej miestnosti, kedy sú vystavené vyššiemu riziku chronických respiračných ochorení a zníženej funkčnosti pľúc.

Zanechanie fajčenia

Každoročne sa pokúsi prestať s fajčením viac ako 35 miliónov ľudí, ale len 5 % z nich naozaj prestane. Aj keď štatistiky o počte úspešne odvyknutých od fajčenia nevyznievajú optimisticky, jedna vec je istá – každá nezapálená cigareta vedie k predĺženiu života a zmierneniu zdravotných následkov dlhoročného fajčenia. Dôvodov, pre ktoré sa oplatí prestať fajčiť je viacero:

 • normálna hladina kyslíka sa obnoví po 8 hodinách,
 • riziko infarktu klesá zhruba po 24 hodinách,
 • funkčnosť pľúc a krvný obeh sa zlepšuje po 2 týždňoch,
 • ústup kašľa a dýchavičnosti nastáva po 1 – 9 mesiacoch,
 • približne po 2 rokoch klesá riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení,
 • riziko pľúcnych ochorení a rakoviny sa vyrovná na úroveň nefajčiara až po 12 – 15 rokoch.

 

Ako prestať fajčiť?

Prestať fajčiť nie je ľahké, ale nie je to nemožné. Existuje niekoľko spôsobov, ktoré môžu ľudom pomôcť:

 • vhodné je stanoviť si deň „D“ – odkedy chcete prestať fajčiť, ideálne je spojiť si tento deň s nejakou významnou udalosťou,
 • zbavte sa tabaku, zápaliek, zapaľovačov a popolníkov v najbližšom okolí,
 • oboznámte známych a rodinu s tým, že oddnes nefajčíte a požiadajte ich, aby Vás v tomto rozhodnutí podporili, prípadne prestane fajčiť spolu s niekým (vzájomná podpora),
 • vyhýbajte sa káve, alkoholu a nápojom, pri ktorých ste si zvykli zapáliť cigaretu, rovnako ako aj miestam kde ste boli zvyknutý fajčiť,
 • obmedzte pohyb medzi fajčiarmi, vyhýbajte sa fajčiarskym zónam,
 • zmeňte životný štýl – doprajte si viac pohybovej aktivity, nájdite si nové záujmy a koníčky,
 • veďte si denník – vezmite si kalendár a začiarknite každý deň, ktorý sa Vám podarilo vydržať bez cigariet a za každý úspešný týždeň príp. mesiac bez cigariet sa odmeňte.

 

Pre pomoc na odvykanie od fajčenia je od r. 2016 zriadená Linka pomoci na odvykanie od fajčenia – 0908 222 722, ktorá je k dispozícii v pracovné dni v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo, týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania.

Pri odvykaní od fajčenia treba mať na pamäti, že ide o dlhší a trvalý proces. Zatiaľ čo sa Vaše telo začína zlepšovať, vy budete mať skôr pocit, že sa Váš stav zhoršil. Pocity, ktoré pri ňom máte, môžu byť spočiatku znervózňujúce, treba si však uvedomiť, že ste začali žiť zdravším spôsobom života a každým dňom ste si pridali na jeho dĺžke. Každá zmena vyžaduje čas, táto však vyžaduje aj viac trpezlivosti (zdroj www.uvzsr.sk, www.who.int).

Pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS