kupelna liecba narokPo splnení zákonných podmienok a predpísaní lekárom vám kúpele poskytnú doplnkovú liečbu. Poisťovňa vám tento pobyt preplatí buď čiastočne, alebo úplne. Musíte však spĺňať niekoľko požiadaviek.

Kedy máte nárok na kúpeľný pobyt?

Liečbu v kúpeľoch si nemôžete navrhnúť sami, musí vám ju predpísať váš všeobecný lekár alebo špecialista. Určuje ju na základe vášho zdravotného stavu a či sa vaša diagnóza nachádza v indikačnom zozname. Tento zoznam rozdeľuje choroby (indikácie) na dve skupiny – A a B. Kúpeľnú liečbu môžete absolvovať pri chronických ochoreniach raz ročne, no pri jednorazovom probléme máte nárok iba na jeden liečebný pobyt.

Kúpeľná liečba pre choroby v skupine A trvá v závislosti od diagnózy 21 alebo 28 dní. Do tejto skupiny patríte, ak trpíte vážnou diagnózou. Patria tam napríklad stavy po úraze alebo operáciách pohybového ústrojenstva, niektoré svalové ochorenia či stavy po gynekologických operáciách.

postup kupelna liecba

Na liečbu máte nárok aj vtedy, ak ste prekonali ťažký priebeh ochorenia covid-19, skončili ste v nemocnici a trpíte postcovidovým syndrómom. Ak trpíte menej závažnou chorobou, patríte do skupiny B. Ide napríklad o chronické nervové choroby, chronické choroby obličiek či stavy po operáciách srdcových chýb. Liečba v tejto skupine trvá 21 dní.

Ako postupovať pri vybavovaní liečby?

Pre obidve skupiny predpisuje kúpeľnú liečbu obvodný lekár alebo špecialista, najneskôr do 6 týždňov po uplynutí choroby (indikácie). Potvrdenie spolu s potrebnými výsledkami vyšetrení pošlete e-mailom, poštou alebo zanesiete osobne do vašej zdravotnej poisťovne. Potom počkáte na posúdenie. Odpoveď vám príde väčšinou do 30 dní.

Po schválení liečby skupiny A vám poisťovňa pošle oznámenie aj spolu s vybraným zariadením, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a kde liečia vašu chorobu. Okrem toho vám určí posledný možný nástup a dĺžku liečby. Ak uprednostňujete nejaké kúpele, v ktorých liečia aj vašu chorobu, stačí ich pripísať do návrhu na kúpeľnú liečbu. Poisťovne väčšinou takýmto žiadosťam vyhovejú.

doplatky kupelna liecba

Ak vaše ochorenie patrí do skupiny B, poisťovňa vám pošle len oznámenie o schválení spolu so zoznamom zariadení. Takisto vám určí dĺžku pobytu a posledný možný deň nástupu. Z toho zoznamu si už len vyberiete kúpele a zarezervujete voľný termín.

Aké sú doplatky za liečbu v kúpeľoch?

Poisťovňa uhrádza skupine A štandardné ubytovanie, stravovanie pozostávajúce z troch jedál denne (raňajky, obed a večera) a zdravotnú starostlivosť – priemerne 3 procedúry na deň. Doplácate si už len zákonom daný poplatok spojený s kúpeľnou liečbou, a to 1,70 eur na jednu osobu za deň. Takisto aj daň z ubytovania, ktorá závisí od mesta či obce.

Všetky ďalšie nadštandardné veci, ako napríklad samostatná izba, si už platíte sami. Pri absolvovaní liečebného pobytu skupiny B si uhrádzate, okrem zdravotnej starostlivosti, všetko.

Reklamný článok
foto: pexels.com

ZDIEĽAJTE NÁS