srdce ochoreniaSvetový deň srdca si každý rok pripomíname 29. septembra. Základom je prevencia, v Poradňách zdravia vám odborníci zistia rodinnú a osobnú anamnézu a zmerajú dôležité ukazovatele.

Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF), UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Každoročne si tento deň pripomíname 29. septembra. Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa pripájajú k tomuto dňu rôznymi aktivitami pre verejnosť, organizovaním prezentácií na danú tému, meraním rizikových hodnôt a pod.. Pri súčasnom epidemiologickom stave je však situácia iná a tieto aktivity nie je možné uskutočniť.

ochorenie srdca prevenciaSrdcovo-cievne ochorenia predstavujú spoločný názov pre ochorenia, ktorých príčinou je hromadenie usadenín v cievach, čím cievy strácajú svoju ohybnosť, pružnosť, zužuje sa ich priesvit, a to bráni správnemu prúdeniu krvi k orgánom a tkanivám, ktoré sa stávajú nedokrvenými. K najčastejším ochoreniam z tejto skupiny patria: ateroskleróza, hypertenzia, angína pectoris, mozgovo cievna príhoda, chronické zlyhávanie srdca, ischemická choroba srdca, srdcová arytmia a pod. Medzi najčastejšie príznaky ochorení srdca a ciev patria bolesť a tlak na hrudníku, bolesť na hrudníku vystreľujúca do ľavého ramena, dýchavičnosť, stuhnutosť a pocit slabosti a chladu v končatinách v dôsledku zlého prekrvenia. Ďalším príznakom môže byť búšenie srdca alebo nepravidelný srdcový tep.

Medzi hlavné faktory vzniku srdcovo-cievnych ochorení patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a tiež vysoká hladina cholesterolu. Mnohým z rizikových faktorov a dá predchádzať, a to najmä správnou životosprávou a dostatočnou pohybovou aktivitou. Základom predchádzania spomínaných ochorení je prevencia.

V rámci prevencie majú záujemcovia možnosť navštíviť Poradne zdravia na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Odborní pracovníci zistia rodinnú a osobnú anamnézu, BMI a WHR indexy a tiež súčasťou vyšetrenia je stanovenie hodnôt biochemických ukazovateľov, ako sú: hladina celkového cholesterolu, cukru, tukov (tzv. triacylglycerolov), HLD (dobrého) a LDL (zlého) cholesterolu v krvi.

srdcove ochorenia

Týmto spôsobom máte možnosť urobiť niečo pre svoje zdravie, zistiť svoje rizikové hodnoty, o ktorých mnohí ľudia nevedia. Rozvoj srdcovo-cievnych ochorení často prebieha nebadane, preto je na nás kontrolovať si rizikové hodnoty.

Zdroj:
ÚVZ SR, WHO, Lekár.sk, Presrdce.eu

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS