ID-100231996-ludsky mozokTak, ako po iné roky, aj tento rok si v dňoch 16. až 22. marca pripomíname, aká dôležitá a nevyhnutná je pre nás správna činnosť mozgu. Každý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií po celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií.

V mnohých mestách sveta sa konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality (zdroj alzheimer.sk).

K cieľovým úlohám týždňa mozgu nie je len jeho oslava, ale aj pobádať ľudí, aby mysleli na svoje zdravie aj tým spôsobom, že sa budú tiež cielene zaujímať o svoj mozog a jeho činnosť. Mozog človeka váži približne 1300 až 1600 g a obsahuje veľké množstvo mozgových buniek – neurónov, ktoré sú navzájom poprepájané. Človek v priebehu života prichádza o časť neurónových spojení, čím sa činnosť mozgu spomaľuje. Človek nie je schopný pohotovo reagovať, začína zabúdať a pod. Na to, aby mozog nestrácal svoju výkonnosť, ho musíme vedieť trénovať, aby sme neprichádzali o dôležité bunkové prepojenia. Mozgová bunka je ako telefón...bez pripojenia je nám k ničomu. Mozog treba neustále zamestnávať, aby „nezlenivel“. Medzi základné a jednoduché spôsoby, ako mozog trénovať, patrí lúštenie krížoviek, hádanie, sudoku, hlavolamov, ale tiež hranie rôznych spoločenských hier, ako sú pexeso, scrabble, šach a pod. Pre správnu činnosť mozgu je tiež nevyhnutná zdravá životospráva, a to nielen strava bohatá na dostatok vitamínov, minerálov (ovocie a zeleninu) a 3-omega mastných kyselín (obsiahnutých napr. v rybách a orechoch), ale aj dostatočná pohybová aktivity, ktorá nám zvyšuje okysličovanie mozgu.

Keďže mozog potrebujeme 24 hodín a 365 dní v roku, na tieto dôležité veci nesmie zabúdať nielen počas tohto týždňa, ale aj počas celého roka.

 

Pripravilo:
Oddelenie Hygieny a podpory zdravia/Referát výchovy ku zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Zdroj foto: Image courtesy of dream designs at FreeDigitalPhotos.net

 

ZDIEĽAJTE NÁS