alzheimerova choroba priznakyAlzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov a klinicky sa prejavuje ako demencia s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností.

Dochádza k zhoršovaniu pamäti, poruchám myslenia, uvažovania, strate orientácie v priestore a čase, poruchám reči a citového života. Postihuje prevažne ľudí nad 65 rokov a ide o najčastejšiu formu demencie vo svete. Podľa štatistík je v súčasnosti na svete 47 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom takmer tretina z nich žije v Európe (na Slovensku sa výskyt odhaduje asi na 60 000 pacientov). S cieľom poukázať na hrozby tejto demencie vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia 21. september za Svetový deň Alzheimerovej choroby.

Medzi varovné príznaky Alzheimerovej choroby patrí:

  • zhoršovanie pamäti, ktoré narúša schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života, porucha pamäti je základným a zväčša prvotným príznakom ochorenia,
  • časté opakovanie otázok, problémy s formulovaním viet (použitie správneho výrazu, či vhodných slov), zabúdanie jednoduchých slov, používanie stereotypných viet,
  • časté zmeny nálad a správania bez zjavnej príčiny,
  • ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta (a neschopnosť ich potom nájsť),
  • zlá orientácia v čase a v známom prostredí.

Presná príčina vzniku Alzheimerovej choroby stále nie je známa, avšak na vzniku sa podieľa viacero rizikových faktorov. Najzávažnejším rizikovým faktorom je vysoký vek - so stúpajúcim vekom rastie pravdepodobnosť výskytu tohto ochorenia, i keď v súčasnosti sú známe prípady kedy sa ochorenie vyskytuje aj v nižšom veku.

alzheimerova choroba prevenciaĎalšími rizikovými faktormi sú genetická predispozícia, hypertenzia, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka, znížená funkcia štítnej žľazy, fajčenie, málo pravidelného pohybu či nižší počet rokov vzdelania.

Keďže zatiaľ neexistuje žiadny účinný liek, ktorý by toto ochorenie spomalil či vyliečil, jedinou možnosťou je prevencia. Základom je zdravý životný štýl - strava by mala byť bohatá na ryby, orechy (obsahujú omega-3 mastné kyseliny), ovocie a zeleninu. Samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu je aj pravidelná pohybová aktivita.

Ďalej sa v prevencii Alzheimerovej choroby uplatňuje: vyššie vzdelanie, stály tréning mozgu a pamäti (logické či pamäťové hry, hry na pozornosť, neustále vzdelávanie a trénovanie pamäti), dostatok oddychu a spánku, duševná pohoda a pozitívny prístup k životu. (Zdroj: www.uvzsr.sk, www.alzhiemer.sk)

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
foto: pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS