ID 100190126 rukyDemencia Alzheimerovho typu patrí podľa WHO medzi desať hlavných ochorení, ktoré budú s prehlbujúcim sa starnutím obyvateľstva v blízkej budúcnosti ohrozovať zdravie a život ľudí. Tento rok je jej hlavným sloganom "Nezabúdajte na mňa".

Slovenská Alzheimerova spoločnosť sa takto snaží povzbudzovať ľudí, aby sa naučili odhaliť príznaky demencie a aby nezabúdali na svojich blízkych, ktorí trpia demenciou a na tých, ktorí už zomreli (zdroj Slovenská Alzheimerova spoločnosť).
Podľa dostupných štatistík na Slovensku trpí Alzheimerovou chorobou približne 50 tisíc ľudí a úmrtnosť na ňu sa uvádza ako 5. najčastejšia príčina v populácii nad 65 rokov. Predpokladá sa, že o týchto ľudí sa stará 100 - 150 tisíc rodinných príslušníkov, či opatrovateľov, pretože kapacity inštitucionálnej alebo organizovanej domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti nie sú dostatočné.. Alzheimerova choroba je v súčasnosti považovaná za vážny sociálny, zdravotnícky a spoločenský problém, ktorý sa dotýka samotných chorých, ale aj ich blízkych a príbuzných, na ktorých dopadá psychická a ekonomická záťaž vyplývajúca z permanentnej starostlivosti, ktorú takto postihnutí ľudia vyžadujú (zdroj WHO).
Alzheimerova choroba sa nedá liečiť, nepoznáme účinné lieky pre jej úplné vyliečenie. Sú však k dispozícii lieky, ktoré môžu zmierniť jej príznaky a zlepšujú kvalitu života postihnutých. Okrem medikamentóznej liečby je veľmi dôležitá aktivizácia chorého. Zamestnávanie mozgových buniek dopomôže k zmierneniu rozvoja ochorenia. Vhodnou činnosťou je lúštenie krížoviek, sudoku, osemsmeroviek, skladanie puzzle, čítanie, hranie rôznych logických, či pamäťových hier, napríklad hranie pexesa.
Toto ochorenie ohrozuje každého z nás, a preto by sme sa mali snažiť mu predcházať skôr, než sa naplno rozvinú príznaky ochorenia.

Pripravilo:
Oddelenie hygieny a podpory zdravia
Referát výchovy ku zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Zdroj foto: Image courtesy of Photokanok at FreeDigitalPhotos.net

ZDIEĽAJTE NÁS