cievna mozgova prihodaPočet prípadov náhlej cievnej mozgovej príhody na Slovensku stúpa. Alarmujúce je aj to, že klesá vek pacientov. Včasné rozpoznanie príznakov a dobre poskytnutá prvá pomoc môžu zachrániť život. O jeho ďalšej kvalite rozhoduje následná kvalitná rehabilitácia. Je na Slovensku vôbec dostupná?

Každých 72 hodín - možno práve v tejto chvíli - niekoho na Slovensku zasiahne cievna mozgová príhoda (CMP).

„Je to tretia najčastejšia príčina úmrtia a druhá najčastejšia príčina invalidizácie. Ročná incidencia stúpa s vekom. Čím je vyšší vek, tým sa zvyšuje výskyt,“ povedala Ľubica Fidesová z občianskeho združenia Sekunda pre život. „Je to dané tým, že rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku mozgových príhod, sa už u týchto ľudí vyskytujú častejšie.“

Alarmujúce je, že za posledných 15 rokov sa takmer zdvojnásobil výskyt ochorenia u mladších ľudí.

Príznaky náhlej mozgovej príhody

Problém so zásobovaním mozgu krvou – či už pre upchatú cievu, alebo naopak preto, že došlo ku krvnému výronu – je život ohrozujúci stav, ktorý sprevádzajú typické príznaky v správaní človeka. Rozpoznať ich pomáha zachrániť život.
Niekedy ľudia stratia vedomie, ale oveľa častejšie sa prejavia nasledujúce symptómy:

  • ochabnutie (ochrnutie) jednej časti tela,
  • problémy s rozprávaním a artikuláciou,
  • dvojité videnie, zvláštne, neovládateľné pohyby očí,
  • poklesnutý kútik úst, neschopnosť vyplaziť jazyk,
  • strata rovnováhy a koordinácie,
  • poruchy citlivosti, zvyčajne iba na jednej strane tela.

Včasná a kvalitná rehabilitácia je kľúčová

Po rozpoznaní príznakov a privolaní pomoci je dôležitá včasná lekárska intervencia, v rámci ktorej sa určí, či ide o ischemickú CMP (nedokrvenie mozgu, cca 80 % prípadov) alebo o hemoragickú CMP (neúrazové krvácanie do mozgu, cca 20 % prípadov). Ďalším krokom je adekvátne ošetrenie a následná liečba. Všetko spolu do veľkej miery rozhoduje o ďalších šanciach na život pacienta.

cievna mozgova prihoda rehabiltacia 1 

cievna mozgova prihoda rehabiltacia 2 

„Manažment pacienta bezprostredne po cievnej mozgovej príhode sa na Slovensku výrazne zlepšil a dá sa povedať, že je na špičkovej úrovni. Vďaka tomu stúpa aj počet ľudí, ktorí cievnu mozgovú príhodu prežijú,“ skonštatovala MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc., externá FBLR lekárka kliniky Levita Lehnice, bývalá hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre fyziatriu, balneológiu a rehabilitáciu. Práve v rukách odborníkov, ako je ona, sa pacienti po CMP snažia vrátiť späť do plnohodnotného života.

„Väčšine pacientov po mozgovom infarkte alebo hemoragických príhodách zostáva menší alebo väčší funkčný deficit, ktorého miera sa dá vo väčšine prípadov korigovať včasnou a kvalifikovanou rehabilitáciou. Aj tu zohráva kľúčovú úlohu čas, a preto je na Slovensku na týchto lôžkach zabezpečená okamžitá rehabilitácia, hneď ako to dovolí klinický stav pacienta. Mnohé neurologické pracoviská majú vyčlenené aj rehabilitačné lôžka na obdobie akútnej hospitalizácie,“ vysvetlila FBLR lekárka J. Petrovičová.

„Dnes už robotika môže pomôcť aj tu. Robotické polohovateľné lôžka simulujú pacientovi stoj a chôdzu v čase, keď sám toho nie je schopný. Sú už na vybraných pracoviskách v praxi napríklad V Českej republike.“

Následky nemusia byť trvalé

Bezprostredne po prepustení z nemocnice musí pacient po CMP pokračovať v rehabilitácii aj doma a čo najskôr by s ňou mal začať aj v špecializovanom neurorehabilitačnom zariadení. Na jeho uzdravenie je dôležitá spolupráca rehabilitačného lekára, fyzioterapeuta, neurológa, logopéda a možno aj ďalších odborníkov.
Mozog však potrebuje dostávať stimuly, a to relatívne dlhý čas a vhodným spôsobom.

Včasná pomoc robotov

Dáta z krajín (napríklad z Českej republiky), kde pacienti po CMP rehabilitujú nielen pod dohľadom FBLR lekára a s ním spolupracujúceho fyzioterapeuta, ale aj s pomocou robotických rehabilitačných prístrojov, potvrdzujú, že takáto kombinácia konzervatívnej a robotickej rehabilitácie je najefektívnejšia.

cievna mozgova prihoda pomoc

„Cielenými pohybmi a cvikmi znova prebúdzame mozog, vytvárame v ňom nové spojenia, ale je to proces, ktorý si vyžaduje čas a veľa opakovaní. V tomto smere sú pre fyzioterapeutov, ale najmä rehabilitujúcich pacientov mimoriadne nápomocné robotické neurorehabilitačné prístroje, ktoré pomáhajú opakovať daný pohyb správne a tisícky ráz. Žiadny fyzioterapeut, nech by bol akokoľvek šikovný, fyzicky zdatný a silný, to s pacientom nedokáže sám a tak presne ako robot,“ konštatuje Bc. Zoltán Kurucz, hlavný fyzioterapeut z neurorehabilitačného zariadenia Levita v Lehniciach, ktorý pacientom po CMP pomáha aj prostredníctvom špeciálnych robotov. „Pacienti často nevedia o možnosti rehabilitácie s pomocou robotiky a dozvedia sa o nej až keď využijú možnosti, ktoré im boli navrhnuté ako prvé. Prichádzajú k nám s veľkým časovým odstupom po mozgovej príhode, hoci u nás disponujeme najväčším počtom robotov na Slovensku. Napriek tomu dokážu urobiť pokroky, ich stav a samoobslužné funkcie sa zvyčajne zlepšia. A keby sme boli prvou voľbou v rehabilitácii, naša komplexná liečba by im pomohla rýchlejšie a do ešte väčšej miery,“ uzatvára Z. Kurucz.

Cievna mozgová príhoda: Hra o čas

  • pri cievnej mozgovej príhode je kľúčový rýchly lekársky zásah (do 4 až 6 hodín od prvého prejavu), keď sa lekárskymi postupmi upraví prietok krvi v mozgu
  • rovnako dôležitá je rehabilitácia, s ktorou sa začína bezprostredne po stabilizovaní životných funkcií pacienta (už na akútnom lôžku)
  • následne je nutná rýchla a efektívna rehabilitácia, ktorá pomáha zregenerovať funkcie mozgu aj svaly na skorý a čo najfunkčnejší návrat pacienta do života. Najlepšie výsledky sa v tejto oblasti dosahujú v neurorehabilitačných zariadeniach, kde okrem klasickej fyzioterapie využívajú aj pomoc robotických rehabilitačných prístrojov

Reklamný článok
foto: istockphoto.com, Levita

ZDIEĽAJTE NÁS