rakovina priznaky prevenciaSvetový deň boja proti rakovine sa koná každoročne 4. februára, pričom ide o iniciatívu ako zvýšiť povedomie verejnosti o nádorových ochoreniach a upriamiť ich pozornosť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie. Svetový deň boja proti rakovine vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) v roku 2002.

Výskyt nádorových ochorení vo svete stúpa, a Slovensko nie je výnimkou. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v Európe pribudne každý rok 3,7 miliónov nových prípadov nádorových ochorení a podľa štatistických údajov SR pribudne u nás ročne vyše 30 000 nových prípadov nádorových ochorení. V roku 2020 predstavovali nádorové ochorenia v SR druhú najčastejšiu príčinu úmrtí, s podielom 23,7 % (14 027 úmrtí). Úmrtia mužov na nádory tvorili 25,6 % a úmrtia žien 21,8 %.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenia radíme rakovinu hrubého čreva a konečníka, rakovinu prsníka, rakovinu pľúc, rakovinu prostaty, či rakovinu krčka maternice. Príznaky rakoviny sú rôzne – závisia od toho, kde je nádor lokalizovaný, existuje však niekoľko príznakov a symptómov, ktoré netreba prehliadať a treba im venovať pozornosť:

 • nezvyčajné hrčky alebo opuchy (a ich zväčšovanie) kdekoľvek na tele,
 • zmeny na koži (zmena tvaru a sfarbenia znamienok),
 • dlhotrvajúci kašeľ, dýchavičnosť, ťažkosti s prehĺtaním,
 • zmeny správania sa čriev (zápcha, hnačka, ich časté striedanie, pocit neúplného vyprázdnenia čriev, zmena pravidelnosti, časté nadúvanie),
 • úbytok hmotnosti bez zjavnej príčiny,
 • strata chuti do jedla,
 • krvácanie bez zjavnej príčiny (krvácanie z konečníka, gynekologické krvácanie mimo cyklu, krv v stolici alebo v moči, vykašliavanie krvi),
 • nezvyčajné zmeny prsníkov (zmena veľkosti či tvaru prsníka, zmeny na koži prsníkov),
 • bolesť bez zjavnej príčiny,
 • únava (extrémna únava, dlhodobý nedostatok energie),
 • nadmerné nočné potenie, prípadne aj ďalšie bezdôvodné zdravotné ťažkosti, ktoré si neviete vysvetliť.

Na vzniku nádorových ochorení sa podieľa množstvo faktorov, niektoré z nich ovplyvniť nevieme (vek, pohlavie, genetická predispozícia), avšak z veľkej miery k ich vzniku prispievajú práve ovplyvniteľné rizikové faktory, ako je nezdravá strava (strava bohatá na cukry, tuky, údeniny, mastné jedlá, nedostatok ovocia, zeleniny, vlákniny a nevhodná príprava potravín – vyprážanie, grilovanie), nedostatok pohybu, nadváha a obezita, fajčenie či konzumácia alkoholu a pod.

Prevencia

Odporúčania pre zdravší životný štýl, ktoré podporujú predchádzanie vzniku nádorových ochorení sú:

 • udržujte si primeranú telesnú hmotnosť,
 • zdravo sa stravujte: strava by mala byť čo najpestrejšia, a nie jednotvárna - zaraďte do svojho jedálnička dostatok ovocia a zeleniny, potraviny bohaté na vlákninu, chudé mäso, ryby, strukoviny, orechy, mliečne výrobky, nezabúdajte na pravidelný pitný režim, stravujte sa pravidelne, uprednostnite skôr menšie porcie jedla, v častejších intervaloch (vyvarujte sa nárazovému, hltavému jedeniu, príp. jedeniu zo zvyku bez prítomnosti hladu),
 • dbajte na dostatok pohybu a obmedzte čas strávený sedením: denne by sme sa mali hýbať aspoň 30 minút, ideálne 60 minút denne. Každý pohyb je lepší ako žiadny, ak ste sa dlhšie nevenovali žiadnej pohybovej aktivite, začnite pomaly - napr. snažte sa častejšie chodiť pešo, prípadne skúste zaradiť krátke prechádzky do denného režimu, používajte schody namiesto výťahu a pod. Postupne môžete pridávať aj ďalšie aktivity – cyklistika, turistika, plávanie, posilňovanie, beh, prípadne akýkoľvek iný druh pohybu, ktorý Vás baví, avšak nezabúdajte, že pohybová aktivita by mala byť vždy prispôsobená veku a aktuálnemu zdravotnému stavu,
 • nefajčite a neužívajte tabak v žiadnej forme,
 • obmedzte konzumáciu alkoholu na minimum,
 • absolvujte pravidelné lekárske prehliadky,
 • zúčastňujte sa skríningových programov, ktorých úlohou je odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, kedy sa nemusí prejaviť žiadnymi alebo len minimálnymi príznakmi a v ktorom je dobre liečiteľné a vyliečiteľné.

V súčasnosti sú k dispozícii tieto skríningové programy:

Skríning rakoviny hrubého čreva, ktorý sa vykonáva formou testu na okultné (skryté) krvácanie. Test na okultné krvácanie je jednoduchý, bezbolestný a je ho možné použiť aj doma (môžete si ho vyžiadať u vášho ošetrujúceho lekára a rovnako ho k lekárovi priniesť na vyhodnotenie). Nárok naň majú ľudia starší ako 50 rokov - v intervale každé 2 roky, v prípade osôb so zvýšením rizikom je to bez vekového obmedzenia. Pri pozitívnom výsledku je pacient odoslaný na ďalšie odborné vyšetrenie (kolonoskopiu) – ktorá odhalí, príčinu skrytého krvácania. Rovnako osoby staršie ako 50 rokov majú nárok na skríningovú kolonoskopiu 1x za 10 rokov, u osôb zo zvýšeným rizikom 1x za 5 rokov.

Skríning rakoviny prsníka, ktorý sa vykonáva formou mamografického vyšetrenia. Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj včasné štádium rakoviny prsníka, keď má nádor len niekoľko milimetrov. V tejto fáze je rakovina prsníka veľmi dobre liečiteľná, bez veľkého operačného zásahu, väčšinou aj bez chemoterapie či rádioterapie. Nárok na preventívne mamografické vyšetrenie má každá žena vo veku 50 až 69 rokov, v intervale každé 2 roky.

Skríning rakoviny kŕčka maternice, ktorý sa vykonáva formou cytologického steru z krčka maternice. Nárok naň majú ženy vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov.

(Zdroj: www.uvzsr.sk, www.lpr.sk, www.uicc.org)

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
foto: foto: pexels.com, pixabay.com

 

ZDIEĽAJTE NÁS