cornea2Rozmazané videnie, bolesti hlavy a očí, škúlenie. To sú len najčastejšie príznaky, ktoré sprevádzajú bežnú chybu oka - astigmatizmus. Postihuje ľudí v akomkoľvek veku a často je spojený aj s krátkozrakosťou či ďalekozrakosťou.

Vznik a priebeh astigmatizmu

Astigmatizmus je vo väčšine prípadov vrodený a dedičný, no jeho vznik je možný aj v dôsledku poranenia oka či prekonania očného ochorenia. Prejavuje sa ťažkosťami pri čítaní, rozoznávaní číslic a znakov. Snaha správne zaostriť spôsobuje zvýšenú námahu očí, čo má za následok nepríjemné bolesti hlavy, očí a únavu.

Oko astigmatika nemá guľovitý tvar ako zdravý orgán zraku, ale mierne sploštený do rôznych strán. V praxi tak oko pripomína skôr rugbyovú loptu ako dokonalú guľu. Toto zakrivenie má za následok zbiehanie lúčov nie na sietnici, ale mimo nej. Výsledkom je tak rozmazané a neostré videnie ako do blízka, tak aj do diaľky.

Korekcia dioptrickej chyby

Zo zjavných príčin je vhodné astigmatizmus čo najefektívnejšie korigovať. Počiatočné problémy pri čítaní názvov ulíc či nespoznávanie známych tvári môže postupne prerásť až do ťažkostí pri šoférovaní či pri vykonávaní ďalších bežných činností.

Najbežnejším spôsobom korekcie tejto dioptrickej chyby je nasadenie kontaktných šošoviek alebo okuliarov. Dioptrie potrebné na korekciu astigmatizmu sa volajú cylindrické a bývajú kombinované s dioptriami potrebnými na odstránenie krátkozrakosti či ďalekozrakosti. Najmä pri vyšších stupňoch astigmatizmu je však takáto korekcia problematická kvôli horšej znášanlivosti cylindrických dioptrií. Aj z toho dôvodu je jedinou trvalou možnosťou odstránenia astigmatizmu operácia očí.

 

 

cornea1

 

Test astigmatizmu

obrazok ciary

Ak vás už dlhší čas trápia vyššie popísané príznaky astigmatizmu a navyše trpíte krátkozrakosťou alebo

 

ďalekozrakosťou, existuje šanca, že sa medzi astigmatikov zaradíte aj vy. Odporúčame preto navštíviť očného lekára,

 

ktorý vám diagnózu potvrdí alebo vyvráti. Dovtedy si môžete urobiť aspoň domáci test na astigmatizmu.

Postup je veľmi jednoduchý. Ak nosíte šošovky alebo okuliare, nasaďte si ich na oči, aby bol výsledok čo najpresnejší. Sadnite si približne 35cm od obrazovky počítača, zakryte si jedno oko a pozorne sa zahľaďte na obrázok. Potom oči vymeňte.

Pokiaľ ste všetky čiary videli ostré a rovnako tmavé, astigmatizmu sa pravdepodobne báť nemusíte. Ak sa vám však zdalo, že niektoré čiary sú tmavšie či, naopak, svetlejšie či trochu rozmazané, astigmatizmus môže byť vaša nová diagnóza.

Pre overenie je však potrebná prehliadka u očného špecialistu. Neváhajte preto navštíviť laserové centrum v Bratislave Cornea, kde vám urobia kompletné vyšetrenie očí a tiež podajú všetky informácie o prípadnej operácií astigmatizmu.

 

ZDIEĽAJTE NÁS