prevencia srdcove ochoreniaSrdcovo – cievne ochorenia patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám práceneschopnosti a úmrtnosti. Zároveň tvoria najväčší podiel hospitalizácií.

V súčasnej dobe, keď prebieha pandémia ochorenia COVID – 19, nesmieme zabúdať ani na tieto závažné poruchy zdravia, pretože ochorenia srdca a ciev začínajú nenápadne a pri zanedbaní prvých príznakov môžu pri súčasnej nákaze vírusom SARS-Cov-2 spôsobiť vážne poškodenia zdravia, prípadne úmrtie.

Svetový deň srdca si každoročne pripomíname 29. septembra a podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF), UNESCO. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie srdcovo-cievnych ochorení.

Srdcovo – cievne ochorenia predstavujú spoločný názov pre ochorenia postihujúce srdce a tiež obehovú sústavu človeka. Ide o ochorenia ako vysoký krvný tlak (hypertenzia), ateroskleróza, angína pectoris, srdcové zlyhávanie, infarkt srdca, akútna mozgovo cievna príhoda a pod. Príznaky ochorenia závisia najmä od toho, o aké ochorenie ide. Môže ísť najmä o bolesť a tlak v hrudi, ktorá môže vystreľovať najčastejšie do ľavej hornej končatiny, taktiež môže ísť o bolesť hlavy, problémy s dýchaním, búšenie srdca, opuchy končatín, celková slabosť a pod.

Rizikové faktory týchto ochorení presne nepoznáme, avšak poznáme faktory, ktorými môžeme predchádzať vzniku alebo rozvoju ochorení. Ide najmä o správnu životosprávu, dostatok pohybu, oddychu, odstránenie nadváhy a obezity, ktorou trpí veľká časť našej populácie, ďalej udržanie si správnej hladiny cholesterolu a cukru v krvi a tiež vyhýbať sa fajčeniu a príjmu alkoholu.

Liečba vzniknutého ochorenia taktiež závisí od konkrétneho druhu ochorenia. Najčastejšie ide najmä a stanovenie presnej diagnózy s následnou medikamentóznou liečbou, v nevyhnutných prípadoch môže dôjsť k nutnosti chirurgického zákroku.

ochorenia srdca

Najčastejšie sa vyskytujúcim srdcovo – cievnym ochorením je vysoký krvný tlak, arteriálna hypertenzia, ktorá sa tiež nazýva „tichý zabijak“, pretože častokrát prebieha nebadane, bez akýchkoľvek príznakov dlhé roky, avšak náhle zvýšenie tlaku krvi môže byť sprevádzané bolesťou hlavy, závratmi, hučaním v ušiach, búšením srdca a pod. Hypertenzia je významným rizikovým faktorom vzniku srdcovo – cievnych ochorení, ako aj samostatným ochorením. Až 95% prípadov predstavuje primárna hypertenzia, ktorej príčina nie je známa.

Významnú úlohu pri vzniku arteriálnej hypertenzie tohto typu zohrávajú faktory vonkajšieho prostredia, najmä životný štýl, spôsob životosprávy, stresové faktory a pod. Sekundárna hypertenzia sa vyskytuje zriedkavejšie, buď ako vrodená chyba alebo ako súčasť iných ochorení (napr. hypertenzia spojená s užívaním liekov, pri ochoreniach obličiek, nadobličiek, v gravidite a pod.). Liečba hypertenzie predstavuje celoživotnú medikamentóznu liečbu. Neliečená hypertenzia predstavuje závažný rizikový faktor vzniku akútnej mozgovo – cievnej príhody, akútneho srdcového infarktu, zlyhávania srdca, či náhlej smrti.

Zdroj: ÚVZ SR

 Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a zdravotnej výchovy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
foto: pexels.com

ZDIEĽAJTE NÁS