rakovina stuskaIniciatíva, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

Rakovina je ochorenie charakterizované nadmerným, nezávislým a neregulovateľným rastom buniek. Rast rakovinových buniek často vedie k rozkladu tkaniva a môže spôsobiť metastázy. Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete, v roku 2018  zodpovedala približne za 9,6 miliónov úmrtí. Celosvetovo je asi 1 zo 6 úmrtí spôsobených rakovinou, približne 70 % úmrtí na rakovinu sa vyskytuje v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Výskyt zhubných nádorov v celej populácii neustále stúpa, na Slovensku pribudne ročne približne 30 000 nových prípadov tohto ochorenia. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia na Slovensku u žien patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc. U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina pľúc. Najčastejšie nádorové ochorenia detského veku sú leukémie a nádory centrálneho nervového systému. Približne tretina úmrtí na rakovinu je spôsobená faktormi, ktoré súvisia so životným štýlom (nadváha a obezita, nedostatočný príjem ovocia a zeleniny, nedostatok telesnej aktivity, užívanie tabaku a užívanie alkoholu).

Odporúčania pre zdravší životný štýl, ktoré podporujú predchádzanie nádorovým ochoreniam sú:

 1. Snažte sa udržiavať si zdravú telesnú hmotnosť, denne vykonajte nejakú pohybovú činnosť a obmedzujte čas strávený sedením. S pohybovou aktivitou možno začať v každom veku, najlepšie už od útleho detstva tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou počas celého života. Ak ste už dávno nešportovali, začnite pomaly, aby ste si neuškodili. Vykonávajte pohyb ktorý Vás baví, ideálne je plávanie, bicyklovanie, rýchla chôdza, turistika, lyžovanie, tanec, korčuľovanie, posilňovanie a pod. Odporúčaná dávka pohybu, ktorá prináša zdravotné benefity je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je 10 000 krokov denne, plus:
 1. 30 minút stredne intenzívnej vytrvalostnej aktivity >5x týždenne,
 2. alebo 1 hodina intenzívnej vytrvalostnej aktivity 3-krát týždenne,
 3. prípadne priemerná kombinácia stredne intenzívnej a intenzívnej vytrvalostnej aktivity; optimálne v kombinácii so silovým tréningom 2 – 3x týždenne.

Stravujte sa zdravo:

 • stravujte sa pravidelne (5x denne),
 • jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, ovocia a zeleniny,
 • vyberajte si rôznorodé bielkoviny, ktoré zahŕňajú ryby, chudé mäso a hydinu, vajíčka,
 • obmedzte vysoko kalorické potraviny (s vysokým obsahom cukru alebo tuku), sladené nápoje, spotrebu červeného mäsa a potraviny s vysokým obsahom soli,
 • dodržiavajte pitný režim (aspoň 2 litre tekutín denne).
 • Obmedzte príjem akéhokoľvek alkoholu. Najlepšie je vyhýbať sa mu úplne.
 • Nefajčite, neužívajte tabak v žiadnej forme. (Používanie tabaku je zodpovedné za približne 22 % úmrtí na rakovinu).
 • Majte svoj domov nefajčiarsky, podporte tento prístup aj vo svojom pracovnom prostredí.
 • Predchádzajte prílišnému vystavovaniu sa slnečnému žiareniu, chráňte sa pred slnkom a nepoužívajte solária (množstvo ultrafialového žiarenia je v soláriách 15x silnejšie ako žiarenie zo slnka v tropických krajinách, pričom urýchľuje starnutie kože a výrazne zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože).
 • Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami a postupujte podľa zdravotných a bezpečnostných pokynov.
 • Tipy pre ženy: Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny, obmedzujte jej používanie.
 • Očkujte sa proti infekčným ochoreniam a absolvujte pravidelné preventívne prehliadky u lekára. Prostredníctvom preventívnych prehliadok sa môže onkologické ochorenie zistiť a diagnostikovať včas, čím sa zvýši šanca na vyliečenie.
 • Zúčastňujte sa na organizovaných skríningových programoch nádorových ochorení. V súčasnosti máte k dispozícii:
 1. Skríning rakoviny hrubého čreva, ktorý sa vykonáva formou testu na okultné (skryté) krvácanie. Test na okultné krvácanie je jednoduchý, bezbolestný a je ho možné použiť aj doma. Nárok naň majú ľudia starší ako 50 rokov - v intervale každé 2 roky. Pri pozitívnom výsledku je pacient odoslaný na ďalšie odborné vyšetrenie (kolonoskopiu).
 2. Skríning nádorov prsníka, ktorý sa vykonáva formou mamografického vyšetrenia. Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj včasné štádium rakoviny prsníka, keď má nádor len niekoľko milimetrov. V tejto fáze je rakovina prsníka veľmi dobre liečiteľná, bez veľkého operačného zásahu, väčšinou aj bez chemoterapie či rádioterapie. Nárok na preventívne mamografické vyšetrenie má každá žena vo veku 50 až 69 rokov, v intervale každé 2 roky.
 3. Skríning rakoviny kŕčka maternice, ktorý sa vykonáva formou cytologického steru z kŕčka maternice. Nárok naň majú ženy vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov.

Zdravotné poisťovane budú od tohto roka posielať svojim poistencom pozvánku na absolvovanie týchto vyšetrení. Oslovení budú tí, ktorí spĺňajú vekové podmienky. Skríningy nádorov hrubého čreva, prsníka a krčka maternice môžu prispieť k zníženiu úmrtnosti na tieto nádory, a tým aj k zlepšeniu zdravia obyvateľstva (zdroj: www.uvzsr.sk, www.health.gov.sk, www.who.int).

V spolupráci pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame