univerzitna kvapka krvi 2017 mBratislava 16. novembra 2017: Ôsmy ročník Univerzitnej kvapky krvi, ktorú aj tento rok organizovala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, bol v histórii tohto dobročinného podujatia najúspešnejším.

Najvzácnejšiu tekutinu sa v ňom rozhodlo darovať 505 záujemcov z radov študentov, zamestnancov i priaznivcov UK. Tohtoročným mottom kvapky bolo: Nikdy nevieš, kedy sa z darcu môže stať príjemca.

 

Univerzitná kvapka krvi 2017 prebiehala od 6. do 10. novembra a od 13. do 15. novembra 2017 na siedmich fakultách UK. Tradične najviac darcov privítala Prírodovedecká fakulta UK, kam počas troch dní prišlo spolu 149 záujemcov. Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK sa do kvapky zapojilo 71 darcov, na Právnickej fakulte UK 70 a na Lekárskej fakulte UK 58.

Do najväčšieho vysokoškolského dobročinného podujatia na Slovensku prispeli aj Fakulta managementu UK s 57 darcami, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine s 54 darcami a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK so 46 darcami.

Prečítajte si tiež: Nikdy nevieš, kedy sa z darcu môže stať príjemca

Záujem zo strany študentov a zamestnancov UK aj tento rok výrazne prevýšil kapacitné a personálne možnosti Národnej transfúznej služby SR. „Tento záujem ma, prirodzene, veľmi teší. Potvrdzuje totiž nosnú myšlienku tohto projektu, ktorou je nezištná pomoc druhým,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Do Univerzitnej kvapky krvi sa od jej vzniku v roku 2010 zapojilo viac ako 3200 darcov, prevažne z radov študentov. Univerzita Komenského aj týmto podujatím poukazuje na svoje poslanie, ktorým je okrem vedy a vzdelávania aj výchova k hodnotám.

Partnermi 8. ročníka Univerzitnej kvapky krvi boli: Nestlé, FAnn-parfumérie, RAJO, dm drogerie markt, DRU, Dr. Oetker, RAUCH, Intersnack, Hamé, Mitická, Lidl, Jamieson, Bronx Colors a Dopravný podnik Bratislava.


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame