doctor darca krvyBratislava 31. októbra 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizujú 8. ročník najväčšieho vysokoškolského dobročinného podujatia – Univerzitnú kvapku krvi 2017.

Tohtoročným mottom kvapky je: Nikdy nevieš, kedy sa z darcu môže stať príjemca.

Ôsmy ročník Univerzitnej kvapky krvi bude prebiehať od 6. do 10. novembra a od 13. do 15. novembra 2017 na siedmich fakultách UK. Prvý mobilný odber sa uskutoční na Právnickej fakulte UK v pondelok 6. novembra 2017. V utorok 7. novembra bude kvapka prebiehať na Fakulte telesnej výchovy a športu UK a súčasne i na vysokoškolskom internáte martinskej Jesseniovej lekárskej fakulty UK. V stredu 8. novembra bude Univerzitná kvapka krvi pokračovať na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, vo štvrtok 9. novembra na Fakulte managementu UK a následne v piatok 10. novembra na Lekárskej fakulte UK. Až tri dni sú vyčlenené pre darcov krvi na Prírodovedeckej fakulte UK, kde bude toto dobročinné podujatie prebiehať od pondelka 13. novembra do stredy 15. novembra 2017.

Univerzitná kvapka krvi je už ôsmy rok určená študentom, zamestnancom i priaznivcom najväčšej slovenskej univerzity. Doposiaľ sa do nej zapojilo viac ako 2700 darcov, prevažne z radov študentov. „Mnohí z prvodarcov, ktorí mali premiéru práve na našej Univerzitnej kvapke krvi, sa stali pravidelnými darcami. A to je i cieľom tohto podujatia,“ vyzdvihuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Darca krvi dokáže pomôcť až trom pacientom – jednotka odobratej krvi sa spracováva na tri súčasti: koncentrát červených krviniek, krvných doštičiek a čerstvo zmrazená plazma. Krv sa denne využíva na záchranu životov pri úrazoch a operáciách, pri transplantácii orgánov a v neposlednom rade slúži onkologickým pacientom, ktorých z roka na rok pribúda.

Partnermi 8. ročníka Univerzitnej kvapky krvi sú: Nestlé, FAnn-parfumérie, RAJO, dm drogerie markt, DRU, Dr. Oetker, RAUCH, Intersnack, Hamé, Mitická, Lidl, Jamieson, Bronx Colors a Dopravný podnik Bratislava.

 

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame