svetovy den bez tabaku

Zmyslom je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku, podporiť a chrániť deti a mládež pred aktívnym a pasívnym fajčením a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie.


V roku 2003 prijala WHO Rámcový dohovor na kontrolu tabaku. Je to medzinárodný dohovor zameraný na komplexný boj proti užívaniu tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska. (zdroj WHO)

Tohtoročným heslom dňa bez tabaku je „Pripravte sa na jednotné balenia“ (Get ready for plain packing).

Zjednodušené balenia krabičiek sú dôležitým opatrením na znižovanie dopytu pretože znižujú atraktivitu tabakových výrobkov a obmedzuje používanie obalov/ krabičiek tabakových výrobkov ako formu reklamy a propagácie tabaku. Zjednodušené balenia taktiež zvyšuje účinnosť zdravotných varovaní/opatrení. Unifikovanie balení tabakových výrobkov znamená obmedzenie alebo zakázanie používania loga, farieb, obrázkov, značiek alebo propagačných informácií na obaloch a povolenie vyobrazenia názvov značiek a produktov len v štandardnej farbe a štýle písma.

Vdychovaný tabakový dym má 90% príčinnú súvislosť so vznikom rakoviny pľúc, v 75% chronickej obštrukčnej choroby pľúc a v 25% so vznikom srdcového infarktu.

Fajčenie má teda preukázateľný vplyv na:

  • pľúcne ochorenia (chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, rakovina pľúc,...)
  • srdcovo-cievne ochorenia (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu,...)
  • onkologické ochorenia (rakovina pľúc, ústnej dutiny a hrtana, prsníka a maternice,...)
  • poruchy metabolizmu (cukrovka II.typu, porucha tukového metabolizmu- zvýšená hladina cholesterolu a tukov v krvi,...)


Nikotín je vysoko návyková látka, ktorá po dlhšom užívaní vedie k závislosti. Väčšina závislých začala užívať tabak pred 18. rokom života. Trend skorého experimentovania s fajčením potvrdzujú mnohé prieskumy, ktoré sa realizujú na Slovensku. Najväčšia skupina ľudí začína s fajčením pred 15. rokom života. Na Slovensku fajčí približne 34% populácie – 43% mužov a 26% žien.

Fajčenie je zlozvyk, ktorý má nielen nepriaznivé účinky na organizmus, ale aj veľmi ťažko sa ho zbavuje. Zanechanie fajčenia je veľmi náročné, pretože len malé percento fajčiarov dokáže abstinovať. Často sa stretávame s tým, že fajčiari sa po krátkej abstinencii k tomuto druhu závislosti opäť vracajú aj napriek všetkým rizikám, ktoré táto závislosť so sebou prináša.


Pripravilo:

Oddelenie výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame