virus hiv1.decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Ide o celosvetovo významný deň, vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ako príležitosť informovať verejnosť o pandemickej smrteľnej chorobe.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý spôsobuje AIDS. Tento vírus napáda imunitný systém človeka tým, že napáda a deštruuje T-bunky, znižuje ich počet a v konečnom dôsledku spôsobuje zlyhanie imunity.

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), známy tiež ako získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti, je infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu. Ide o konečné štádium HIV infekcie, keď človeku zlyhá imunitný systém a telo už nie je schopné brániť sa žiadnemu ochoreniu. Imunitný systém poklesne natoľko, že sa pre človeka stávajú nebezpečné, ba až smrteľné, aj bežné ochorenia ako nádcha, chrípka a podobne.

Počet ľudí s HIV/AIDS neustále narastá a ochorenie je aj napriek všetkým snahám stále nevyliečiteľné a končí smrťou. Prevencia je jediný a zároveň najúčinnejší prostriedok v zabránení šírenia infekcie HIV/AIDS. Základom prevencie je testovanie na HIV. Testovanie na HIV je nevyhnutné pre čo najrýchlejšie zahájenie liečby a zabezpečenie toho, aby všetci ľudia žijúci s HIV mohli viesť zdravý a produktívny život.

Vírus HIV sa prenáša troma hlavnými cestami:

  • sexuálnym prenosom
  • injekčnými ihlami a striekačkami, ktoré už boli použité infikovanými osobami
  • z matky na plod cez placentu, alebo na novorodenca pri dojčení kontaminovaným materským mliekom.

HIV vírus u infikovaných osôb sa vylučuje do pohlavných tekutín (u mužov do ejakulátu a u žien do cervikovaginálneho sekrétu). HIV sa môže nachádzať aj v niektorých telových tekutinách, ako sú likvor, výpotky kĺbov, či plodová voda, ktoré tiež môžu byť zdrojom a nebezpečenstvom najmä pre zdravotnícky personál. HIV vírus bol nájdený aj v slinách a slzách infikovaných ľudí, avšak prenos týmito tekutinami nebol nikdy preukázaný. Zdravá koža vytvára nepriechodnú bariéru pre HIV vírus. Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi (63,4% prípadov). Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 22,6% infekcií. Prenos injekčným užívaním drog bol zaznamenaný v 2,0% prípadoch. Prenos krvnou transfúziou bol zaznamenaný u 0,1% prípadov. V 11,9% prípadoch nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyšší počet prípadov je zaznamenaný v Bratislavskom kraji.

striekacka

Inkubačný čas pri tomto ochorení býva pomerne dlhý. Trvá niekoľko mesiacov až niekoľko rokov. U niektorých osôb môže toto bezpríznakové ochorenie trvať aj 10 – 20 rokov. Postupne a pomaly prechádza do štádia označovaného ako ochorenie miazgových uzlín, ktoré môže trvať tiež rozlične dlhý čas. V ďalšom štádiu dochádza k plne rozvinutému ochoreniu AIDS, kedy nastáva úplný rozvrat imunitného systému.

K prvým príznakom HIV infekcie patrí horúčka a zdurenie lymfatických uzlín, únava, bolesť kĺbov, čiže príznaky podobné chrípkovým ochoreniam. Po týchto príznakoch nastáva tzv. bezpríznakové štádium. Po prepuknutí AIDS nastáva únava, nočné potenie, teplota nad 38,5 °C, kožné zmeny ( svrbiace vyrážky, seboroidná dermatitída, herpes zoster a pod.). Na sliznici ústnej dutiny sa vytvára kandidóza. V dýchacích cestách sa môže rozvíjať zápal pľúc. Veľmi často vznikajú aj komplikácie centrálnej nervovej sústavy (encefalitída, meningitída a pod.). v terminálnych štádiách býva častou komplikáciou Kaposiho sarkóm.

Vyšetrovanie anti - HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, je vyšetrená anonymne. Skorá diagnostika je dôležitá pre skoré začatie liečby, ktorá môže výrazne zlepšiť zdravotný stav pacienta. V prípade osôb, ktorým sa včas stanoví diagnóza, dochádza, s veľkou pravdepodobnosťou k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby na základe nielen zníženej infekčnosti pri liečbe, ale aj zmien sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog.

Testovanie je možné v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, vo väčších mestách na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a na oddeleniach klinickej mikrobiológie nemocníc. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka. Pripnutím tejto stužky vyjadrujeme našu solidaritu s osobami, ktoré trpia týmto vírusom, či ochorením. V tento deň sú oveľa intenzívnejšie aktivity odborníkov a aj laikov, ktoré sú zamerané na informovanie verejnosti a tomto ochorení. Úrad verejného zdravotníctva SR sa zameriava predovšetkým na ohrozené skupiny obyvateľstva. Jeho prioritnými aktivitami sú testovanie, epidemiologický monitoring a poradenstvo. Nakazeným na Slovensku pomáhajú ambulancie pre dispenzarizáciu pacientov s infekciou HIV/AIDS v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Martine a v Košiciach.

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Zdroj:
ÚVZ SR
WHO
Klement: Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve

foto: pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame