diabetes mDiabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

 

Podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácií SR bolo v roku 2014 v diabetologických ambulanciách evidovaných 339 419 pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne pribudne viac ako 22 000 nových diabetikov. V 90% prípadov ide o diabetes mellitus typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.

Je k dispozícii mnoho argumentov a klinických štúdií, ktoré ukazujú, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického DM je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť až v cca 50% prípadov správnou intervenciou v horizonte efektu minimálne 5 – 7 rokov.

Základnou črtou Diabetes mellitus je hyperglykémia, čiže zvýšená koncentrácia cukru v krvi a glykozúria, čiže cukor prítomný v moči.

Prečítajte si tiež: Výskyt detskej cukrovky sa z roka na rok zvyšuje, postihuje čoraz mladšie deti

Typy cukrovky:

 • Diabetes mellitus I. typu – vyskytuje sa najmä u detí a v období dospievania. Pankreas produkuje veľmi malé množstvo inzulínu. Náchylnosť na vypuknutie je čiastočne geneticky dané.
 • Diabetes mellitus II. typu – vyskytuje sa prevažne u dospelej populácie. Je vysoko spojený s obezitou, inzulín je vylučovaný v dostatočnom množstve, ale telové bunky ho nevedia spracovať.
 • Diabetes mellitus v tehotenstve
 • Ďalšie typy – spojené s poškodením buniek liekmi, zápalmi...

Príčiny vzniku cukrovky:

 • genetická predispozícia
 • nesprávna životospráva
 • nedostatok pohybu
 • obezita

Strava diabetika:

 • správne zloženie diéty - čo sa týka obsahu cukrov, tukov a bielkovín
 • jesť pravidelne 5 krát denne, častejšie a v menších množstvách
 • vylúčiť zo stravy ľahko vstrebateľné cukry (biely cukor)
 • znížiť príjem celkového množstva tukov, uprednostňovať tuky rastlinného pôvodu a nízkotučné mliečne výrobky
 • vhodné sú potraviny s vysokým obsahom vlákniny (zelenina, ovocie, celozrnné pečivo)
 • nutný je dostatočný príjem tekutín vo forme vody, vybraných minerálok, čajov, diabetických limonád
 • obmedziť príjem kuchynskej soli - zvyšuje krvný tlak, namiesto soli možno ochutiť jedlá bylinkami a koreninami
 • zabezpečiť v strave dostatok vitamínov a minerálov
 • strava má byť chutná a pestrá

Prevencia Diabetes mellitus

 • redukcia hmotnosti
 • správne stravovacie návyky
 • nefajčiť
 • obmedzenie alkoholu
 • pohyb
 • v rámci sek. prevencie sú veľmi dôležité preventívne prehliadky
 • terciárna prevencia je zameraná na zabránenie vzniku komplikácii s ochorením (Zdroj: ÚVZ SR).

Prečítajte si tiež: Čučoriedky - prírodný všeliek

Čo Vám poskytne poradňa zdravia na RÚVZ so sídlom v Čadci?
v poradni zdravia Vám odborný zdravotnícky pracovník na základe vyšetrenia glykémie a zistenia ďalších rizikových faktorov, poskytne informácie v oblasti zdravého životného štýlu, životosprávy a primeranej pohybovej aktivity.

Pripravilo: Oddelenie Výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame