rakovina krcka maternice prevenciaNa Slovensku ochorie každý rok približne 600 žien na rakovinu krčka maternice a najčastejšie sa vyskytuje okolo veku 45 rokov.

I napriek tomu, že ide o ľahko diagnostikovateľné ochorenie a pri záchyte v skorom štádiu ochorenia je efektívne liečiteľné, približne každý tretí prípad končí tragicky - a vo väčšine prípadov je príčinou neskorá diagnostika.

Vďaka včasnému skríningu sa dá ochorenie odhaliť včas, kedy je ochorenie ešte dobre liečiteľné a vyliečiteľné.

Rakovina krčka maternice sa zvyčajne rozvíja pomaly a tvorí sa v bunkách krčka maternice. Najčastejšou príčinou vzniku rakoviny krčka maternice je vírus HPV (Human Papilomavirus, ľudský papilomavírus) – ktorý zodpovedá zhruba za 99 % všetkých prípadov tohto ochorenia. Vírusom HPV sa žena infikuje pri pohlavnom styku a počas svojho života sa s ním stretne väčšina žien. Skutočnosť, že sa žena infikuje HPV ešte neznamená, že žena ochorie – ide len o prechodný stav, pretože približne u 90 % infikovaných žien sa ich imunitný systém dokáže s vírusom vyrovnať a zbaví sa infekcie bez toho, aby sa u nich prejavili nejaké príznaky. Avšak v niektorých prípadoch sa ich organizmus nevie s vírusom vysporiadať, vírus pretrváva v organizme a môže začať spôsobovať zmeny, najmä na bunkách krčka maternice. Pri rozvoji rakoviny krčka maternice zohráva úlohu rodinná anamnéza, predchádzajúce onkologické ochorenie ženských pohlavných orgánov, promiskuita, ale i fajčenie.

Príznaky

V skorých štádiách rakovina krčka maternice nemusí mať žiadne príznaky, pri rozvoji ochorenia sa môžu objaviť príznaky ako: krvácanie mimo menštruačného cyklu či po pohlavnom styku, výtok, bolesť v oblasti panvy alebo po pohlavnom styku. Môže sa pridružiť nechutenstvo, únava, celková slabosť alebo chudnutie. Ide o príznaky, ktoré môžu signalizovať aj iné ochorenie, nemusí ísť hneď o rakovinu, preto ak sa u Vás objaví akýkoľvek z týchto príznakov, navštívte čím skôr svojho lekára.

vysetrenie rakovina krcka maternice

Prevencia

V súčasnosti je k dispozícii očkovanie proti HPV - najvyšší účinok má u ľudí, ktorí sa s vírusom ešte nestretli (pred začiatkom pohlavného života). O očkovaní proti HPV sa poraďte s Vašim ošetrujúcim lekárom alebo gynekológom (nakoľko nejde o povinné očkovanie, ohľadom výšky doplatku sa informujte vo Vašej zdravotnej poisťovni).

Absolvujte pravidelné gynekologické prehliadky – zo zákona má každá žena od 18 rokov veku, alebo od prvého tehotenstva, nárok na preventívnu prehliadku u lekára v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo 1x za rok.

Rakovina krčka maternice je jedným z málo onkologických ochorení, u ktorých máme k dispozícii skríning = jeho úlohou je odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, kedy sa nemusí prejaviť žiadnymi alebo len minimálnymi príznakmi a v ktorom je dobre liečiteľné a vyliečiteľné.

Skríning rakoviny krčka maternice je zameraný na ženy vo veku 23 – 64 rokov, ide o jednoduché a rýchle vyšetrenie u gynekológa – ster z krčka maternice na cytologické vyšetrenie. Prvé dva odbery sa realizujú v ročnom intervale, v prípade ak sú oba negatívne pokračuje sa v 3-ročných intervaloch. Od júla 2021 postupne začínajú ženy vo veku 23 – 64 rokov dostávať od svojej zdravotnej poisťovne poštou pozvánku na bezplatnú preventívnu prehliadku, ktorej súčasťou je aj skríningové vyšetrenie krčka maternice. Pozvánky budú najskôr zaslané ženám, ktoré sa pravidelne nezúčastňujú gynekologických vyšetrení, po prijatí pozvánky by sa mali ženy dostaviť k svojmu gynekológovi do 6 mesiacov. Vďaka skríningu sa dá predchádzať zbytočným úmrtiam a môže zachrániť Vaše zdravie.

(zdroj: www.noisk.sk, www.health.gov.sk, www.uvzsr.sk)

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
foto: pexels.com, pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS