alkoholizmus vKaždoročne tretí novembrový týždeň je venovaný problematike drog v Európe. Tento rok je boj proti drogám zameraný hlavne na problematiku legálnej drogy – alkoholu. Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami.

Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia.

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky klesla spotreba čistého alkoholu konzumovaného v alkoholických nápojoch na 1 obyvateľa za 1 rok z 10,4 l (r. 1990) na 8,7 l (r. 2015). Podobný klesajúci trend zaznamenala aj spotreba čistého alkoholu vo vekovej kategórií 15+ rokov a 18+ rokov. Slováci najviac konzumovali za obdobie rokov 1990 – 2015 pivo, na druhom mieste bolo víno a posledné v poradí boli liehoviny. Spotreba alkoholických nápojov (pivo, víno, liehoviny) na 1 obyvateľa za 1 rok klesla zo 125,7 l (1990) na 99,5 l (r. 2015).

Slovensko malo tradične problémy s alkoholovou závislosťou. Dôvody sú jednoznačné. Je to predovšetkým základ našich tradícií a kolorit osláv. Alkohol patril a patrí medzi súputníka všetkých smútkov a radostí nášho národa – počnúc krstinami, svadbami, narodeninovými oslavami a končiac smrťou človeka.

alkoholizmus

Vláda Slovenskej republiky schválila 25.10.2017 aktualizáciu Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Národný akčný plán zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom, spotrebu alkoholu v Slovenskej republike a súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov. Hlavným zámerom aktualizácie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu. Druhým významným cieľom je oblasť kontroly predaja alkoholických nápojov, kontroly veku kupujúceho, kontroly požívania alkoholu na pracoviskách a v doprave.

V prípade, ak hľadáte pomoc, príďte do bezplatných Poradenských centier ochrany a podpory zdravia v Slovenskej republike, kde:

  • získate informácie o spôsobe a orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi
  • pomôžu určiť stupeň konzumenta alkoholu
  • dozviete sa o zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu
  • spoznáte, aké sú možnosti návštevy u zdravotného špecialistu – odborníka pre alkoholovú závislosť (zdroj: ÚVZ SR)

Pripravilo: Oddelenie Výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Zdroj foto: Pixabay

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame