den srdca 2017 mAko každý rok sa aj v tomto roku uskutoční kampaň MOST „Spolu chránime vaše srdcia“, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť vedúcu k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. V mesiaci september sa realizuje edukačná činnosť na podporu tohto cieľa s vyvrcholením počas Dňa srdca, ktorý sa uskutoční 29.septembra 2017 na území celej SR.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci sa opäť zapája do tejto kampane. Zamestnanci oddelenia Výchovy k zdraviu Vám radi vykonajú merania antropometrických a biochemických ukazovateľov (výšku, hmotnosť, BMI index, krvný tlak, cholesterol, glukózu) a poskytnú poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu v ambulancii Poradne zdravia na RÚVZ so sídlom v Čadci v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Pripravilo:
Oddelenie výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame