Letné horúčavyLeto už máme tu a s ním sú spojené obdobie vysokých teplôt. Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú množstvo rizík, ktoré môžu spôsobiť vážne kolapsové stavy. Horúčavy dokážu veľmi vyčerpať organizmus, ohroziť ho až spôsobiť závažné poškodenia. Ale čo robiť počas horúčav? Ako sa správne správať?

Tu máme niekoľko základných zásad, ktoré by sme mali dodržiavať počas týchto horúcich dní:

1. Dodržiavanie pitného režimu
Pocit smädu je varovným signálom, ž v tele chýba voda, preto je veľmi dôležité dopĺňať tekutiny priebežne, ešte pred tým, ako pocítime smäd. Je potrebné dodržiavať pitný režim, vypiť aspoň 2 litre tekutín. Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú tekutiny prijaté vo forme malinoviek, piva, alkoholu, kávy. Ideálna je obyčajná voda. Nápoje by sa mali prijímať pravidelne v menších dávkach. Dôležitá je tiež ich teplota - vhodnejšie sú vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu.

2. Stravovanie
Strava má byť v letných mesiacoch "ľahšia" t.j. ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, súčasne však musí poskytovať dostatok výživných látok.
Mali by sme kupovať len také množstvo a druhy potravín, ktoré sme schopní skonzumovať do vyznačeného dátumu spotreby, a pre ktoré máme zaistené podmienky skladovania podľa pokynov výrobcu na obale. Po nákupe dopraviť potraviny čo najskôr domov – uchovať v chladničke.

3. Slnenie
Na priame slnenie sú vhodné len ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. V prípade pobytu pri vodných plochách, kúpaliskách a vo voľnej prírode sa treba od 10. do 16. hodiny zdržiavať na tienistom mieste. Pri opaľovaní treba používať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred UV žiarením.

4. Vhodný odev
Podľa možnosti svetlých farieb a z prírodných materiálov, má byť ľahký, vzdušný a voľného strihu.
Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože neumožňujú odparovanie potu. Počas pobytu mimo domova chráňte svoj zrak kvalitnými slnečnými okuliarmi a používajte pokrývku hlavy, ktorá chráni pred slnečným úpalom.

5. Kvalita vody
Opatrní treba byť aj pri návšteve prírodných, či umelých kúpalísk. Odporúčame verejnosti kúpať sa len v kúpaliskách, ktoré sú pod stálou kontrolou. ÚVZ SR pravidelne počas letnej kúpacej sezóny vykonáva monitoring kvality vody.

6. Klimatizácia
Schladiť sa okrem kúpania vo vode, môžeme aj klimatizáciou v aute, či domácom alebo pracovnom prostredí. Aby nám klimatizácia neškodila, ale naopak, bola nám na osoh, musí byť nastavená tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia.

7. Horúčavy na pracovisku
Na pracovisku je dôležité dodržiavať pitný režim. . Vhodný pracovný odev pre zamestnancov (z prírodných materiálov, podľa možnosti jednovrstvový). Úprava pracovného času, úpravu režimu práce a odpočinku dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, najmä pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou a pri prácach na vonkajších pracoviskách. Možnosť osprchovania chladnou vodou. Tienenie okien a svetlíkov žalúziami, roletami. Zvýšenie pohybu vzduchu ventilátormi. Podľa možností pracoviska využívať klimatizáciu.

8. Domácnosť v lete
V domácnosti je potrebné zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami. Taktiež je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Ventilátory je potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela. (Zdroj: UVZ SR)

Zvýšenú pozornosť treba venovať malým deťom a starým ľuďom. U starých ľudí sa s vekom vytráca prirodzený pocit smädu, preto im treba priebežne ponúkať tekutiny, aj keď smäd nepociťujú.

Pripravilo:
Oddelenie výchovy ku zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame