rastovy-hormon-novonordisk.skSpozorovali ste, že vaše dieťa nerastie tak, ako má a je v kolektíve trpaslíkom? Nenechávajte nič na náhodu a zájdite s ním na vyšetrenie k endokrinológovi. Včasná diagnostika nedostatočnej tvorby a sekrécie rastového hormónu a pokročilá liečebná metóda dokážu všetko napraviť a zabezpečiť pre vaše dieťa optimálny rast.Funkcia somatotropínu v organizme
Poruchy rastu sú spôsobené poškodením somatotropných buniek nachádzajúcich sa v orgáne zvanom hypofýza. Z dôvodu tejto patologickej zmeny sa v nich nesyntetizuje dostatočné množstvo rastového hormónu – somatotropínu, ktorý má v ľudskom organizme nezastupiteľné miesto.

Výrazným spôsobom ovplyvňuje metabolizmus – zvyšuje syntézu proteínov, a teda aj svalovej hmoty alebo mobilizuje tuky zo zásob, ktoré sú rozkladané a transformované na energiu či iné stavebné látky. Aj vplyv na metabolizmus, najmä na anabolické deje, zabezpečuje hlavnú funkciu somatotropínu, a to podporu rastu. Na rast však pôsobí len do postpubertálneho veku, kedy sa uzatvárajú rastové štrbiny na kostiach a tie strácajú schopnosť ďalšieho predlžovania. Práve pred týmto uzatvorením, počas puberty, dochádza k najintenzívnejšiemu rastu, a teda je v tomto období hladina rastového hormónu na vrchole.

Ignorovanie poruchy rastu môže dieťaťu spôsobiť výrazný hendikep
Ak nie je rastový hormón dostatočne syntetizovaný, telo nerastie tak, ako má. Dlhodobé ignorovanie tohto problému môže spôsobiť rozvoj nanizmu, ochorenia, ktorého dôsledkom je výška maximálne 140cm, vážne problémy s oporným aparátom ako zvýšená lámavosť kostí, osteoporóza a trvale zvýšený krvný tlak. Pozorovanie rodiča, učiteľa a pravidelné prehliadky u lekára však dokážu všetko zvrátiť ešte včas, kedy sa dá nedostatok rastového hormónu efektívne nahradiť a dosiahnuť tak výšku, ktorá v spoločnosti nebude predstavovať hendikep.

Terapeutický rastový hormón s jednoduchou aplikáciou
Na terapiu porúch rastu sa v súčasnosti používa rekombinantne pripravený rastový hormón, ktorý zaznamenáva vysoký účinok liečby. Jeho výhodou je aj jednoduchá aplikácia prispôsobená deťom. Vďaka špeciálnemu peru je dávka hormónu vpichnutá takmer úplne bezbolestne, pričom aplikácia sa uskutočňuje jedenkrát denne pred spaním. Dávkovanie je potrebné dodržiavať a problém nezanedbávať, pretože v opačnom prípade môžete smerom do budúcnosti znížiť kvalitu života vášho dieťaťa.

 

Zdroj foto: Photostock at FreeDigitalPhotos.net

ZDIEĽAJTE NÁS