antibiotika-1Už celé desaťročia sa antibiotikami liečia infekcie ohrozujúce život. Nesprávne užívanie antibiotík v posledných rokoch však spôsobilo rozvoj a rozšírenie baktérií, ktoré sú rezistentné (odolné) voči antibiotikám. Antibiotiká liečia len bakteriálne infekcie. Neúčinkujú v prípadoch nádchy a chrípky, ktoré spôsobujú vírusy.Až 80% zimných ochorení, ktoré postihujú nos, uši, hrdlo a pľúca sú vírusového pôvodu, takže po užívaní antibiotík sa nebudete cítiť lepšie. Ak je to možné, zabráňte infekcii vhodným očkovaním. Pravidelne si vy a vaše deti umývajte ruky, napr. po kýchnutí alebo kašľaní skôr, ako sa dotknete nejakých predmetov alebo osôb.

Antibiotiká sa majú používať len v prípade nutnosti, pretože ich nadmerné užívanie môže podporiť vznik baktérií rezistentných voči antibiotikám. Ich nesprávne používanie spôsobuje, že keď ich budete potrebovať v budúcnosti, nemusia účinkovať.

antibiotika3

Len lekár môže stanoviť správnu diagnózu a rozhodnúť, či váš stav vyžaduje liečbu antibiotikami. Užívajte ich spôsobom, ktorý určí lekár. Neskracujte dĺžku liečby, neznižujte dávky, dodržiavajte dávkovanie. Rozvážne používanie antibiotík môže pomôcť zastaviť vývoj rezistentných baktérií a zachovať účinnosť antibiotík pre budúce generácie.

RNDr. Xénia Lukáčová
regionálna hygienička

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame