ID-100184385-bolest-chrbtaOsteoporóza je ochorenie, pri ktorom dochádza k rednutiu kostí. Kosti sa tak stávajú krehkejšími a náchylnejšími na zlomeniny. Tento deň je príležitosťou na informovanie a vzdelávanie verejnosti o osteoporóze, jej prevencii a o úlohe vápnika a vitamínu D a ich odporúčaných denných dávkach.

 

Ide o najčastejšie ochorenie kostí. Osteoporóza sa tiež nazýva „tichý zabijak kostí“, pretože človek spočiatku nepociťuje žiadne potiaže, problémy nastávajú až v pokročilejších štádiách ochorenia. Príčina vzniku ochorenia nie je úplne známa. Predpokladá sa tiež, že ide o geneticky podmienené ochorenie, avšak do veľkej miery môžeme ovplyvniť, či sa vlohy pre ochorenie prejavia. Dôležitým a tiež nevyhnutným prvkom je pravidelná pohybová aktivita a tiež správna životospráva. Pokiaľ telo trpí nedostatkom pohybu, dochádza k narušeniu výživy kosti, a tiež nedochádza k udržovaniu a obnovovaniu kostného tkaniva, pretože ide o tvrdé, ale živé tkanivo. Osteoporóza často vzniká pri nedostatočnom príjme látok, ktoré sú nevyhnutné pre obnovu kostí, a to najmä vápnika, fosforu, horčíka a vitamínu D. Väčšiu pravdepodobnosť rozvoja ochorenia majú ľudia bielej rasy, častejšie ženy, ženy s včasnou menopauzou a ľudia nízkej a chudej postavy .

Osteoporóza vzniká ako sprievodné ochorenie pri rôznych ochoreniach, napríklad anorexia, predčasná menopauza, reumatické ochorenia, ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním, ochorenia tráviaceho traktu a pod. Väčšia pravdepodobnosť rozvoja osteoporózy je i u ľudí, ktorí nadmerne prijímajú alkohol alebo u fajčiarov.

O osteoporóze hovoríme ako o tichej epidémii nového milénia. So zvyšujúcim sa vekom sa tiež zvyšuje počet ľudí trpiacich týmto ochorením. Tento rok sa ťažisko záujmu presúva na mužov, ktorí sa stávajú hlavnou témou tohtoročného svetového dňa. Kým u žien prevláda primárna postmenopazálna osteoporóza u mužov je to sekundárna osteoporóza, najčastejšie ako dôsledok ochorení tráviaceho traktu, vrátane ochorení pečene a tiež nedostatočnej tvorbe pohlavných hormónov. Muži tvoria asi 20% pacientov, u ktorých bola osteoporóza diagnostikovaná.

V prevencii osteoporózy je nevyhnutné včas rozpoznať rizikových pacientov a dôkladne sledovať rizikové faktory osteoporózy.

 

Pripravilo:

Oddelenie hygieny a podpory zdravia

Referát podpory zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

 

Zdroj foto: Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame