pohyb v prirode fitnessModerná doba 21. storočia, v súvislosti s veľkými vymoženosťami techniky a motorovej dopravy, nás posúva kdesi do polohy nezdravej pohybovej pasivity, ktorá je dnes výsledkom mnohých civilizačných ochorení.

Naši dedovia sa stravovali proti všetkých zdravým zásadám. Jedli mastné jedlá, avšak fyzicky pracovali 10 až 12 hodín. Naopak, náš dnešný problém spočíva v pravidelnom prísune potravy, pri minimálnej pohybovej aktivite. A to je veľký civilizačný problém, ktorý oslabuje naše zdravie.

pohybom k zdraviuEurópsky región WHO je zo šiestich WHO regiónov najviac zaťažený chronickými neinfekčnými ochoreniami. Odhady ukazujú, že z 10 miliónov ľudí je až 50 % nedostatočne aktívnych.

Nedostatok pohybovej aktivity je jeden z hlavných rizikových faktorov nadváhy, obezity, chronických neinfekčných ochorení ako diabetes, hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenia, niektoré onkologické ochorenia, ale aj stresu, depresie a úzkosti, svalovej atrofie, osteoporózy, ochorení chrbtice a kĺbov a v neposlednom rade aj duševných porúch.

Vykonávajte pohyb, ktorý Vás baví:

  • plávanie
  • prechádzky na čerstvom vzduchu
  • turistika a pohyb v prírode
  • hry s loptou
  • bicyklovanie
  • tanec
  • posilňovanie (precvičovanie),...

Nepreceňujte sa! Všetko s mierou!

  • Ak ste už dávno nešportovali, začnite pomaly, aby ste si neuškodili.
  • I malými zmenami životného štýlu a jemnými dávkami športu môžete dosiahnuť veľmi veľa.
  • Ak máte zdravotné problémy, zájdite k odborníkovi, poraďte sa s lekárom o tom, aký šport je pre Vás vhodný.


Prehľad kladov, ktoré nám prinesie pravidelné cvičenie:

vyhody pohybu

Vypracovalo:
Oddelenie výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

ZDIEĽAJTE NÁS

Odporúčame