stres-vystresovana-zenaPsychika priamo a veľmi výrazne vplýva na zdravie človeka. Pokiaľ sa má človek cítiť v pohode je potrebné dbať nielen na fyzickú stránku, ale i duševnú. Obe dodávajú telu súhru a sú pre človeka rovnako dôležité. Udržiavať svoju  psychickú stránku v pohode je dôležité v každom veku.

Ako si zachovať duševné zdravie a pohodu?

Duševné ochorenia majú často fyzickú príčinu a naopak. Obrovským spúšťačom je stres. Nezvládanie problémov ako problémy v rodine, v práci alebo škole majú za následok psychické napätie, nervozitu a môžu ústiť až do duševnej poruchy.

Zdravý ľudia majú pod kontrolou chovanie, činy, ale i myšlienky. Sú schopný reagovať v bežných ale i vyhrotených situáciách, cítia sa sebaisto. Majú dobré vzťahy so svojimi blízkymi. Dokážu riešiť problémy, prispôsobiť sa rôznym zmenám a užívať si život. Neznamená na to ale, že nemajú citové problémy. Tie má každý v určitých momentoch života, no je dôležité, vedieť sa s nimi vyrovnať. V prípade veľmi ťažkých chvíľ dokážu včas vyhľadať odbornú pomoc.

Existuje celá rada psychických chorôb, s ktorými sa ľudia bojujú čoraz častejšie. Sú to napríklad poruchy ako úzkostlivosť či depresie, nezvládanie hnevu, či vážnejšie ochorenia ako schizofrénia a rôzne závislosti.

Ako sa starať o svoje psychické zdravie?

Sústreďte na pozitívne veci vo vašom živote. Snažte sa užívať si čo najviac chvíle plné radosti. Zabezpečíte si tak celkovú harmóniu.
Spoznávajte sami seba. Pozorujte svoje slabosti ale i prednosti. Vďaka tomu sa  môžete naučiť zvládať rôzne konflikty a krízové situácie.   

Naučte sa vhodne vyjadrovať svoje pocity.

Hovorte o tom, čo vás trápi a z čoho máte obavy. Dôležite je vedieť podeliť sa  aj o svoju radosť a rozdávať ju svojmu okoliu. Zadržiavanie smútku a zlosti, neistoty je veľmi nezdravé a môže vám spôsobiť nemalé problémy.

Najskôr myslíte až potom konajte.

Emócie sú dôležité no sú aj veľmi silné a zrádne. Pred tým než niečo v pod silným emocionálnym tlakov spravíte, je dobre si jednanie premyslieť. Často sa jedná len o chvíľkové rozpoloženie, ktorého následky by ste mohli neskôr oľutovať.

hadka

Stretávajte sa s priateľmi, choďte do spoločnosti

Nezabúdajte, že veľmi dôležitým faktorom je zaradiť sa do spoločnosti. Budujte si nové vzťahy, neuzatvárajte sa pred svetom. Zaujímajte sa o to, čo sa deje okolo vás. Užívajte si chvíle s dobrou partiou, smejte sa....  Priateľstvo je obrovským zdrojom radosti a pochopenia v živote.

Nezabúdajte ani na svoju fyzickú kondíciu.

Tak ako sme spomínali na začiatku, naša fyzická kondícia má veľký vplyv aj na našu psychiku. Dostatok pohybu a čerstvého vzduchu sa telo postará o vyplavenie stresových hormónov. Nahromadenie tohto stresového hormónu má negatívny vplyv na duševné zdravie. Dodajte telu dostatok zdravej a čerstvej stravy, spánku, relaxu  a pohybu.

Ak predsa nastanú chvíle, kedy cítite, že sa to celé na vás napriek všetkému zosypalo, neváhajte požiadať o pomoc.

Autor: redakcia
Foto: pixabay.com

ZDIEĽAJTE NÁS